SOS hand

Opvang van handurgenties

 • Een handwacht is een wachtdienst die instaat voor de opvang van handtrauma's (zowel banale als ernstige handtrauma's). Deze wachtdienst bestaat enkel uit handchirurgen en voorziet een permanente beschikbaarheid, 7 op 7, 24u op 24u.
  De handchirurgen in beide Brugse ziekenhuizen (AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas) vormen samen met de handchirurgen van AZ Groeninge in Kortrijk een tandem, genaamd: Handgroep West.

 • Handgroep West, bestaande uit:
  - 7 handchirurgen (Prof. Dr. F. Stockmans, Dr. B. Berghs, Dr. J. Vanhaecke, Dr. M. Dezillie, Dr. F. Bonte, Dr. H. Vandevivere, Dr. P. Pierreux) gespreid over,
  - 2 centra (AZ Groeninge Kortrijk en AZ Sint-Jan & Sint-Lucas Brugge), heeft over de jaren heen de nodige expertise ontwikkeld en beschikt over de nodige capaciteiten om handtrauma’s zo goed als mogelijk op te vangen.
 • Beide centra, in Brugge en Kortrijk, zijn door het FESUM (Fédération des services d'urgences de la main) erkend als handcentrum.

 • Prof. Dr. Filip Stockmans, Dr. Francis Bonte, Dr. Hanne Vandevivere
  Sinds begin december maakt de Handgroep West deel uit van de provinciale handwacht. Dit, niet alleen, om de andere West-Vlaamse centra bij te staan, maar ook en voornamelijk om optimale zorgen te kunnen blijven verlenen aan de patiënt. Handgroep West behoudt hierbij zijn permanente handwacht en biedt, de andere ziekenhuizen die deelnemen aan de provinciale handwacht, de mogelijkheid om patiënten te verwijzen, zo nodig.

 • Deze netwerkoverschrijdende toenadering tussen de deelnemende West-Vlaamse centra is een stap vooruit in de optimalisering van de zorgverlening. Vanzelfsprekend blijft preventie het belangrijkste aandachtspunt om handtrauma’s te voorkomen.
 • Meer informatie:
 • Handtrauma classificatie:

01
13
Prof. Dr. Filip Stockmans, Dr. Francis Bonte, Dr. Hanne Vandevivere
Prof. Dr. Filip Stockmans, Dr. Francis Bonte, Dr. Hanne Vandevivere
Erkenning SOS Hand centrum
Erkenning SOS Hand centrum
Dr. Bart Berghs
Dr. Pieter Pierreux
Prof. Dr. Filip Stockmans
Prof. Dr. Filip Stockmans & Dr. Hanne Vandevivere
Dr. Hanne Vandevivere & Dr. Francis Bonte