Spoedgeval

Indien u een ernstig trauma heeft opgelopen (breuk, ontwrichting, wonde, dierenbeet, ...), waarvoor een dringende operatie noodzakelijk blijkt, blijf dan zeker NUCHTER! Dit is noodzakelijk om verdoving te kunnen voorzien tijdens de ingreep. Anders moet de ingreep worden uitgesteld, wat in geval van een urgentie niet ideaal is. De regel geldt dat een patiënt 6 uur nuchter moet zijn alvorens een ingreep kan plaatsvinden.

Alvorens zich naar de dienst spoedgevallen te begeven kan het nuttig zijn voorafgaand telefonisch contact op te nemen:

Nuchter blijven:

  • Niet meer eten
  • Niet meer drinken (tenzij een slokje water)
  • Niet roken