Handwacht

Handgroep West (Brugge - Kortrijk)

 • Niet alle westvlaamse ziekenhuizen beschikken over voldoende expertise, logistieke ondersteuning en mogelijkheid tot nabehandeling, bij de opvang van ernstige handtrauma’s (bv. amputaties van vingers,...).
  Het (socio-economische) impact van dergelijke handtrauma’s is niet te onderschatten en net daarom is optimale opvang en behandeling noodzakelijk.
 • Om deze opvang te verbeteren, reiken de meeste West-Vlaamse centra mekaar de hand.

 • Onze Handgroep West, bestaande uit
  - 7 handchirurgen (Prof. Dr. F. Stockmans, Dr. B. Berghs, Dr. J. Vanhaecke, Dr. M. Dezillie, Dr. F. Bonte, Dr. H. Vandevivere, Dr. P. Pierreux) gespreid over,
  - 2 centra (AZ Groeninge Kortrijk en AZ Sint-Jan & Sint-Lucas Brugge), heeft over de jaren heen de nodige expertise ontwikkeld en beschikt over voldoende capaciteiten om deze trauma’s zo goed als mogelijk op te vangen.
 • Zo voorziet Handgroep West een permanente handwacht die
  - 7 op 7,
  - 24u op 24
  beschikbaar is en bijgevolg reeds lang als referentiecentrum wordt beschouwd.
 • Sinds begin december maakt de Handgroep West deel uit van de (eerste) provinciale handwacht. Dit, niet alleen, om de andere westvlaamse centra bij te staan, maar ook en voornamelijk om optimale zorgen te kunnen blijven verlenen aan de patiënt. Handgroep West behoudt hierbij zijn permanente handwacht en biedt, de andere ziekenhuizen die deelnemen aan de provinciale handwacht, de mogelijkheid om patiënten te verwijzen, zo nodig.
 • Deze netwerkoverschrijdende toenadering tussen de deelnemende westvlaamse centra is een stap vooruit in de optimalisering van de zorgverlening. Vanzelfsprekend blijft preventie het belangrijkste aandachtspunt om handtrauma’s te voorkomen.
 • Meer informatie:
01
11
Prof. Dr. Filip Stockmans, Dr. Francis Bonte, Dr. Hanne Vandevivere
Prof. Dr. Filip Stockmans, Dr. Francis Bonte, Dr. Hanne Vandevivere
Dr. Bart Berghs
Dr. Bart Berghs
Dr. Francis Bonte
Dr. Hanne Vandevivere
Dr. Pieter Pierreux
Dr. Pieter Pierreux
Prof. Dr. Filip Stockmans
Prof. Dr. Filip Stockmans
Prof. Dr. Filip Stockmans & Dr. Hanne Vandevivere
Dr. Hanne Vandevivere & Dr. Francis Bonte