Ziekte van Dupuytren

Uitleg & behandeling

U wenst informatie over

 • De Ziekte van Dupuytren is een goedaardige, pijnloze aandoening die knobbel- en strengvorming in de handpalm veroorzaakt. Na verloop van tijd kunnen de vingers ook krom staan.

 • De aandoening wordt meestal overgeërfd en presenteert zich voornamelijk bij mannen. Een preventieve behandeling die strengvorming of kromstand van de vingers voorkomt, bestaat tot op heden niet.

vraag

Wat is de ziekte van Dupuytren

De ziekte van Dupuytren of fibromatosis palmaris is een erfelijke, goedaardige aandoening die van bij de Vikings afkomstig zou zijn (vandaar de naam: Vikingziekte). Meestal presenteert het zich bij mannen vanaf de leeftijd van 40 - 50 jaar. De ziekte wordt voornamelijk gekenmerkt door progressief toenemende kromstand van de vingers die functioneel hinderend kan zijn. In tegenstelling tot wat vaak in de volksmond wordt gezegd, gaat het hier niet om een probleem aan de buigpezen in de hand. Het probleem ligt oppervlakkig hiervan, namelijk in het peesblad van de handpalm en vingers. Dit peesblad wordt spontaan gekoloniseerd door verschillende types cellen die groeperen en op die manier knobbels en strengen vormen. In de huid van de handpalm ontstaan ook vaak kleine putjes. Afhankelijk van de ernst van de aantasting kunnen de vingers naar de handpalm toegetrokken worden indien de strengvorming zich uitbreidt naar de vingers. De vingers kunnen dan wel nog worden geplooid maar niet meer worden gestrekt. Dit probleem presenteert zich meestal thv de ringvinger en de pink.

De ziekte van Dupuytren is onderhevig aan triggers. Dit zijn factoren die ervoor zorgen dat de aandoening sneller evolueert. Dergelijke triggers zijn: bepaalde medicatie, bepaalde aandoeningen (diabetes, schildklierproblemen, immuunstoornissen,...), roken en overmatig alcoholgebruik, letseltjes (microtrauma) die ontstaan in de handpalm.

Tot op heden bestaat er geen preventieve behandeling.

vraag

Klachten

 • Knobbel-en strengvorming in de handpalm. 1

 • Progressief toenemende kromstand van de vingers.
 • Hygiëne problemen in de hand.
 • Dezelfde aantasting kan voorkomen thv de voetzool (Ziekte van Ledderhosen) en penis (Ziekte van La Peyronie).
 • De aandoening veroorzaakt geen pijn! In geval van pijn is dit vaak een gevolg van een ontsteking van de onderliggende buigpezen die geïrriteerd geraken door de bovengelegen knobbels en strengen.
vraag

Diagnose

 • Anamnese
 • Klinisch onderzoek
 • Zo nodig: echografie
vraag

Waarom behandelen

 • Functionele hinder.
 • Esthetische redenen.
 • Hygiënische redenen.
vraag

Welke behandeling hangt af van

 • De uitgebreidheid van de kromstand van de vingers.
 • De aantasting van handpalm en vingers.
 • Reeds voorafgaande behandelingen.
 • Dupuytren diathese (= de ‘agressiviteit’ van de aandoening). let op: dit wil NIET zeggen dat de aandoening kwaadaardig is !

Niet-operatieve behandeling

 • Er bestaat geen niet-operatieve behandeling voor de ziekte van Dupuytren.
 • De behandeling met collagenase ("prikjes") is niet meer mogelijk.
 • Er bestaan ook geen middelen om het verder ontwikkelen van de ziekte tegen te gaan.

Operatie: samengevat

Verblijf Verblijf

Dagopname / 1 nacht opname

Anesthesie Anesthesie
 • Locoregionale verdoving = de arm is verdoofd
 • Algemene verdoving
Duur operatie Duur operatie

Afhankelijk van de uitgebreidheid in de hand

Immobilisatie Immobilisatie

Spalk met gestrekte vingers:

 • 1e maand dag en nacht
 • 2e en 3e maand enkel 's nachts
Kinesitherapie Kinesitherapie

Handtherapie onmiddellijk op te starten

Wondverzorging Wondverzorging

In de gipskamer en via thuisverpleging

Thuisverpleging Thuisverpleging

Dagelijks tot wondgenezing

Fietsen Fietsen

Van zodra voldoende wondgenezing

Sporten Sporten

Van zodra voldoende wondgenezing

Autorijden Autorijden

Van zodra voldoende wondgenezing. Autorijden zonder spalk

Wassen Wassen

De hand mag worden natgemaakt van zodra de wonden genezen zijn.

Werkonbekwaam Werkonbekwaam

2 - 3 maanden

Volledig herstel Volledig herstel

3 - 6 maand

Operatie: uitgebreide uitleg

vraag

Dupuytren operatie: voor wie, wat, waarom

 • Deze ingreep wordt gedaan voor patiënten die duidelijke functionele (en esthestische) hinder ondervinden van de kromstand van de vingers.
vraag

Wat moet u doen vóór de ingreep

 • Nuchter: U bent nuchter de dag van de operatie (= niet eten, drinken of roken vanaf middernacht vóór de operatie). Indien u in de namiddag wordt geopereerd, is een beperkt ontbijt toegestaan. U dient wel minstens 6 uur vóór de operatie nuchter te zijn!
 • Thuismedicatie: mag ‘s ochtends nog worden ingenomen met een klein slokje water. Geen koffie of andere dranken !
 • Bloedverdunners:
  • De meeste bloedverdunners mogen tijdelijk niet meer worden ingenomen, tenzij anders besproken met de chirurg.
  • Asaflow mag in principe wel verder worden ingenomen en hoeft dus niet te worden gestopt voor de ingreep.
  • Bespreek met uw huisarts hoelang, welke bloedverdunner best wordt onderbroken. Zo nodig zullen prikjes in de buik moeten worden opgestart (LMWH).
 • Preoperatieve onderzoeken: Zo nodig wordt voor de operatie bij de huisarts een bloedafname en ECG afgenomen. Het resultaat wordt meegenomen de dag van de operatie.
 • Samenwerkingsdocument: u neemt het samenwerkingsdocument ingevuld en ondertekend mee de dag van de operatie en geeft dit aan de verpleegkundige.
 • Suikerziekte: In geval van suikerziekte zal u vroeg worden behandeld en is het belangrijk de diabetesmedicatie pas na een ontbijt nà de operatie in te nemen.
 • Allergieën: Vergeet niet te vermelden indien u allergisch bent aan medicatie, latex of ontsmettingsmiddelen
 • Valse nagels: U draagt bij voorkeur geen valse nagels. U heeft propere nagels.
 • Sierraden: U draagt geen ringen aan de te opereren hand. Zo nodig vraagt u hulp (bv. juwelier) om de ring (tijdelijk) te verwijderen.
 • Kledij: U draagt kledij met korte / losse mouwen.
vraag

U wordt geopereerd in AZ St-Jan Brugge

 • Dagziekenhuis:

  De werkdag vóór uw operatie zal u worden opgebeld door de vooropname eenheid ('VOE'). Er zal u worden gemeld hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht. U mag rechtstreeks naar de verdieping van het dagziekenhuis.

  U hoeft niet via de inschrijvingskiosk op het gelijkvloers te passeren.

 • Kortverblijf:

  De werkdag vóór uw operatie zal u worden opgebeld door de vooropname eenheid ('VOE'). Er zal u worden gemeld hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht.

  Vóór u wordt opgenomen passeert u via de inschrijvingskiosk in het onthaal en kiest u voor ‘OPNAME’ op de menu van het keuzescherm.

vraag

U wordt geopereerd in AZ St-Lucas Brugge

 • Dagziekenhuis:

  U neemt de werkdag vóór uw operatie tussen 17u30 en 18u30 telefonisch contact met het secretariaat van de dagkliniek (050 / 36 90 10). Het uur van opname zal u meegedeeld worden.

 • Kortverblijf:

  U wordt de dag van de operatie ten laatste om 10u ‘s ochtends verwacht op het opname verdiep.

vraag

Welke verdoving

 • Locoregionale verdoving:

Bij deze vorm van verdoving wordt de volledige hand of arm verdoofd door enkele verdovende prikjes in de onderarm (polsblok) of oksel (plexus anesthesie). Deze verdoving wordt toegediend door de anesthesist. Met deze manier van verdoving slaapt de volledige hand. De patiënt voelt dat er geopereerd wordt maar het doet geen pijn.

 • Algemene verdoving.
vraag

Hoe verloopt de ingreep

 • Indien de ingreep onder locoregionale verdoving plaatsvindt, wordt een knelband opgeblazen aan de bovenarm (zoals een bloeddrukmeter) zodat bloedloos kan geopereerd worden. Deze knelband kan wat vervelend zijn, maar de operatie duurt niet lang.
 • De hand en arm wordt volledig ontsmet. Nadien worden steriele doeken aangebracht.
 • De duur van de ingreep hangt af van de uitgebreidheid.
vraag

Tijdens de hospitalisatie

De operatie vindt plaats in Dagopname of Kortverblijf.

vraag

Administratie

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Mutualiteit
 • Verzekering
vraag

Na ontslag

 • Verdoving: De locoregionale of locale verdoving is na enkele uren uitgewerkt.
 • Pijnstillers: zijn doorgaans niet nodig. Indien gewenst kan eventueel paracetamol worden ingenomen.
 • Eénmaal de hechtingen verwijderd zijn mag de wonde worden ingemasseerd met handzalf.
vraag

Controle en opvolging

Na 1 dag, 2 en 4 weken in de gipskamer
Na 6 weken en 3 maanden op controle bij de handchirurg.

vraag

Handtherapie

 • Onmiddellijk opstarten van handtherapie met aandacht voor flexie en extensieposturen
vraag

Eventuele complicaties

 • Wondinfectie
 • Postoperatieve pijn thv het litteken.
 • Stramheid in de vingers.
 • Sudeck
vraag

Nog enkele tips

Hou de hand na de operatie voldoende hoog en beweeg voldoende met de vingers en pols. Dit beperkt de postoperatieve zwelling.