Springduim

Uitleg & behandeling

U wenst informatie over

 • Bij een springduim ontstaat er een conflict van de buigpees van de duim thv de ingang van de peesschede waarin de pees heen en weer glijdt.
 • Dit conflict kan een pijnlijke klik of blokkage veroorzaken.
vraag

Wat is een springduim

 • Bij een springduim blokkeert de buigpees thv de ingang van zijn peesschede. Meestal treedt dit op als de duim gestrekt wordt vanuit een geplooide positie. Andersom kan echter ook.
 • Vaak wordt dit conflict veroorzaakt door ontstekingsweefsel rond de buigpees of een verdikking van de pees zelf die voor het conflict zorgen.Repetitief handenarbeid is vaak de oorzaak.
 • Een springduim of springvinger komt frequent voor bij mensen met suikerziekte. Het komt ook vaak voor in combinatie met carpaal tunnel syndroom.
vraag

Klachten

 • Typisch situeert de pijn zich thv de palmzijde van de basis van de duim. De pijn kan zich ook thv het kootje van de duim situeren (het IP gewricht).
 • De springduim presenteert zich meestal indien de geplooide duim gestrekt wordt. Het geeft de indruk dat de duim telkens 'ontwricht' / 'uit de kom' / 'uit het let' schiet.
 • Indien het probleem reeds lang aanwezig is kan de duim in een geplooide stand blokkeren. Anderzijds is het ook mogelijk dat het probleem spontaan verdwijnt.
vraag

Diagnose

 • Anamnese
 • Klinisch onderzoek
 • Zo nodig: echografie
vraag

Waarom behandelen

 • Om de pijn weg te nemen
 • Om soepele duimbeweging zonder blokkages te bekomen.
vraag

Welke behandeling hangt af van

 • De ernst pijnklachten.
 • De frequentie van blokkages.
 • De duur van de klachten.

Niet-operatieve behandeling

 • ontstekingsremmers
 • infiltratie met cortisone

Operatieve behandeling

 • Via een kleine insnede wordt een stukje van de peesschede, waardoor de buigpees van de duim glijdt, doorgesneden. 1
 • Op die manier verdwijnt het conflict quasi onmiddellijk.
 • Eventueel ontstekingsweefsel rondom de buigpees wordt verwijderd.

Operatie: samengevat

Springduim release

Verblijf Verblijf

Dagopname

Anesthesie Anesthesie

Locoregionale verdoving

Duur operatie Duur operatie

10 minuten

Immobilisatie Immobilisatie

Geen, onmiddellijk mobiliseren van de duim

Wondverzorging Wondverzorging

Bij de huisarts:

 • 1 dag na de ingreep
 • 10 -14 dagen na de ingreep voor verwijderen van de hechtingen
Thuisverpleging Thuisverpleging

Doorgaans niet noodzakelijk

Fietsen Fietsen

Onmiddellijk

Sporten Sporten

Onmiddellijk

Autorijden Autorijden

Vanaf dag 2 na de ingreep

Wassen Wassen

Van zodra wondgenezing. Eventueel handschoen.

Werkonbekwaam Werkonbekwaam

2 - 4 weken

Volledig herstel Volledig herstel

1 maand

Operatie: uitgebreide uitleg

vraag

springduim operatie

Tijdens deze ingreep wordt via een kleine insnede, aan de basis van de duim, de peesschede vrijgelegd. Een klein stukje van de peesschede (pulley A1) wordt opengesneden. De buigpees wordt op die manier 'bevrijd' en de pees kan vlot heen en weer glijden, waardoor de duim opnieuw soepel beweegt. 1

vraag

Wat moet u doen vóór de ingreep

 • Nuchter: U bent nuchter de dag van de operatie (= niet eten, drinken of roken vanaf middernacht vóór de operatie). Indien u in de namiddag wordt geopereerd, is een beperkt ontbijt toegestaan. U dient wel minstens 6 uur vóór de operatie nuchter te zijn!
 • Thuismedicatie: mag ‘s ochtends nog worden ingenomen met een klein slokje water. Geen koffie of andere dranken !
 • Bloedverdunners:
  • De meeste bloedverdunners mogen tijdelijk niet meer worden ingenomen, tenzij anders besproken met de chirurg.
  • Asaflow mag in principe wel verder worden ingenomen en hoeft dus niet te worden gestopt voor de ingreep.
  • Bespreek met uw huisarts hoelang, welke bloedverdunner best wordt onderbroken. Zo nodig zullen prikjes in de buik moeten worden opgestart (LMWH).
 • Preoperatieve onderzoeken: Zo nodig wordt voor de operatie bij de huisarts een bloedafname en ECG afgenomen. Het resultaat wordt meegenomen de dag van de operatie.
 • Samenwerkingsdocument: u neemt het samenwerkingsdocument ingevuld en ondertekend mee de dag van de operatie en geeft dit aan de verpleegkundige.
 • Suikerziekte: In geval van suikerziekte zal u vroeg worden behandeld en is het belangrijk de diabetesmedicatie pas na een ontbijt nà de operatie in te nemen.
 • Allergieën: Vergeet niet te vermelden indien u allergisch bent aan medicatie, latex of ontsmettingsmiddelen
 • Valse nagels: U draagt bij voorkeur geen valse nagels. U heeft propere nagels.
 • Sierraden: U draagt geen ringen aan de te opereren hand. Zo nodig vraagt u hulp (bv. juwelier) om de ring (tijdelijk) te verwijderen.
 • Kledij: U draagt kledij met korte / losse mouwen.
vraag

U wordt geopereerd in AZ St-Jan Brugge

Dagziekenhuis:

De werkdag vóór uw operatie zal u worden opgebeld door de vooropname eenheid ('VOE'). Er zal u worden gemeld hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht. U mag rechtstreeks naar de verdieping van het dagziekenhuis.

U hoeft niet via de inschrijvingskiosk op het gelijkvloers te passeren.

vraag

U wordt geopereerd in AZ St-Lucas Brugge

Dagziekenhuis:

U neemt de werkdag vóór uw operatie tussen 17u30 en 18u30 telefonisch contact met het secretariaat van de dagkliniek (050 / 36 90 10). Het uur van opname zal u meegedeeld worden.

vraag

Welke verdoving

 • Locoregionale verdoving:

  Bij deze vorm van verdoving wordt de volledige hand verdoofd door enkele verdovende prikjes in de onderarm (polsblok). Deze verdoving wordt toegediend door de anesthesist. Met deze manier van verdoving slaapt de volledige hand. De patiënt voelt dat er geopereerd wordt maar het doet geen pijn.

 • Locale verdoving:

  De verdoving wordt locaal toegediend in de hand met 1 prik. Er wordt zowel verdoving als adrenaline toegediend om het bloeden tijdens de ingreep te stelpen. Er dient op die manier geen oncomfortabele afknelband te worden aangelegd aan de bovenarm. Dit type verdoving heet WALANT (wide awake, local anesthesia, no tourniquet).

 • Algemene verdoving:

  Per uitzondering en op specifieke vraag wordt voor dergelijke ingreep de patiënt volledig verdoofd.

 • Het type verdoving wordt beslist in overleg met de patiënt, de chirurg en de anesthesist.
 • Zo nodig wordt tijdens de operatie ook wat sedatie voorzien. De patiënt wordt dan niet volledig in slaap gebracht, maar merkt dan ook niet veel meer van de operatie.
 • De verdoving is vergelijkbaar met een behandeling bij de tandarts waarbij nog gevoeld wordt, maar geen pijn meer wordt ervaren.
vraag

Hoe verloopt de ingreep

 • Indien de ingreep onder locoregionale verdoving plaatsvindt, wordt een knelband opgeblazen aan de bovenarm (zoals een bloeddrukmeter) zodat bloedloos kan geopereerd worden. Deze knelband kan wat vervelend zijn, maar de operatie duurt niet lang.
 • Indien onder locale verdoving (met adrenaline, WALANT) dient tijdens de ingreep geen knelband te worden aangelegd.
 • De hand en arm wordt volledig ontsmet. Nadien worden steriele doeken aangebracht.
 • De ingreep duurt zo’n 10 - 15 minuten.
vraag

Administratie

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Mutualiteit
 • Verzekering
 • Beroepsziekte
vraag

Na ontslag

 • Autorijden: De dag van de operatie kan u niet zelf met de wagen rijden. U moet dus vervoer van en naar het ziekenhuis voorzien. Veel patiënten kunnen enkele dagen na de ingreep opnieuw veilig een voertuig besturen.
 • Opnameduur: U mag het ziekenhuis verlaten kort nadat u terug in het dagziekenhuis bent aangekomen.
 • Verdoving: De locoregionale of locale verdoving is na enkele uren uitgewerkt.
 • Pijnstillers: zijn doorgaans niet nodig. Indien gewenst kan eventueel paracetamol worden ingenomen.
 • Controle na de ingreep: Afhankelijk van de operatietechniek en chirurg wordt u:
 1. 1 dag na de operatie verwacht bij de huisarts.
 2. 5 dagen na de operatie verwacht bij de huisarts voor het verwijderen van het verband.
 • U mag de duim onmiddellijk bewegen !
 • De wonde mag 2 weken bedekt blijven met een pleister.
 • U voorziet zelf een afspraak bij uw huisarts, 2 weken na de ingreep voor het verwijderen van de hechting(en).
 • Eénmaal de hechtingen verwijderd zijn mag de wonde worden ingemasseerd met handzalf.
vraag

Controle en opvolging

4-6 weken na de operatie wordt u terugverwacht voor een controle door onze verpleegkundige / assistent en/of behandelende chirurg. Indien er zich geen problemen meer stellen mag deze controle afspraak tijdig worden geannuleerd (best telefonisch, minstens 3 dagen voor de afspraak).

vraag

Revalidatie

 • Onmiddellijk bewegen van de duim is aanbevolen.
 • Doorgaans is er na deze ingreep geen kinesitherapie noodzakelijk.
 • Zo nodig wordt dit toch opgestart, onmiddellijk na de ingreep of vanaf de controle raadpleging.
vraag

Eventuele complicaties:

 • wondinfectie
 • postoperatieve pijn thv het litteken.
 • Sudeck
 • Nabloeding
vraag

Nog enkele tips

Hou de hand na de operatie voldoende hoog en beweeg voldoende met de vingers en pols. Dit beperkt de postoperatieve zwelling.