Skiduim

Uitleg & behandeling

U wenst informatie over

Bij een skiduim scheurt er een ligament van het gewricht van de duim die werd omgeslaan.
Aangezien dit frequent voorkomt tijdens het skiën, wordt dit een skiduim genoemd.
De behandeling bestaat uit gipsimmobilisatie of operatie, afhankelijk van de ernst van het letsel.

vraag

Wat is een skiduim

Een skiduim ontstaat als gevolg van een trauma thv het MCP1 (metacarpofalangeaal 1) gewricht van de duim. De duim wordt krachtig omgeslaan waardoor een stabiliserend ligament van het gewricht gedeeltelijk of volledig afscheurt. 1 Dit kan met of zonder avulsie van een botfragment. Indien het ligament na dit trauma omgeklapt is en bijgevolg niet correct op de oorspronkelijke aanhechtingsplaats terugvalt, spreekt men van een ‘Stener letsel’. Dit is een indicatie tot operatie, aangezien er geen spontaan herstel mogelijk is. 2

vraag

Klachten

 • Onmiddellijk na het trauma is er pijn, zwelling en bewegingsbeperking. Op radiografie in spoedgevallen is vaak geen breuk te zien. Een bijkomende echografie is aanbevolen, in spoed, of enkele dagen later via de raadpleging orthopedie.
 • Er is vnl pijn thv het gescheurde ligament en vaak laxiteit in het gewricht uitlokbaar.
 • Een inadequaat behandelde skiduim kan op termijn leiden tot chronische instabiliteit van de duim met scheefstand, pijn, krachtverlies en moeite met grijpen tss duim en wijsvinger (vb. tijdens het schrijven). Op langere termijn kan er artrose ontstaan.
vraag

Diagnose

 • Anamnese
 • Klinisch onderzoek
 • Echografie
 • Radiografie
vraag

Waarom behandelen

 • Om het ligament en de stabiliteit van het gewricht te herstellen.
 • Om problemen zoals chronische pijn, krachtverlies bij grijpen tss duim en wijsvinger en artrose te vermijden.
vraag

Welke behandeling hangt af van

 • De ernst van het letsel.
 • De uitlokbare laxiteit.

Niet-operatieve behandeling

 • Onvolledig gescheurd ligament.
 • Volledig gescheurd ligament zonder laxiteit.

Operatieve behandeling

 • Volledig gescheurd ligament met laxiteit.
 • Volledig gescheurd ligament met Stener letsel.

Operatie: samengevat

Verblijf Verblijf

Dagopname

Anesthesie Anesthesie

Locoregionale verdoving = de hand is verdoofd.

Duur operatie Duur operatie

25 - 35 minuten

Immobilisatie Immobilisatie

4 weken gips, nadien afneembaar.

Kinesitherapie Kinesitherapie

Na verwijderen van de gips.

Wondverzorging Wondverzorging

In de gipskamer

 • 1 dag na de operatie
 • 2 weken na de operatie (verwijderen hechtingen)
Thuisverpleging Thuisverpleging

Doorgaans niet noodzakelijk

Fietsen Fietsen

te vermijden tot 3 maanden na de operatie

Sporten Sporten

Geen racketsporten of contactsporten tot 3 maanden na de ingreep.

Autorijden Autorijden

Zolang gips is men niet verzekerd in geval van auto-ongeval als bestuurder.

Wassen Wassen

Evt met plastiek zak over gips.

Werkonbekwaam Werkonbekwaam

Manueel werk: 2 - 3 maanden

Administratief werk: 1 maand

Volledig herstel Volledig herstel

3 - 6 maand

Operatie: uitgebreide uitleg

vraag

Skiduim operatie: voor wie, wat, waarom

 • Deze ingreep wordt uitgevoerd in geval van een volledige scheur van het ulnair collateraal ligament (UCL) thv het MCP1 gewricht van de duim, waarbij er een duidelijke laxiteit aanwezig is. Een Stener letsel is ook een indicatie om te opereren.
 • De operatie is noodzakelijk om te voorkomen dat er instabiliteit optreedt in het gewricht. Dit geeft op termijn immers artrose. Dagdagelijkse activiteiten zoals schrijven en een sleutel in de deur draaien worden dan pijnlijk. Er ontstaat dan ook krachtverlies.
vraag

Wat moet u doen vóór de ingreep

 • Nuchter: U bent nuchter de dag van de operatie (= niet eten, drinken of roken vanaf middernacht vóór de operatie). Indien u in de namiddag wordt geopereerd, is een beperkt ontbijt toegestaan. U dient wel minstens 6 uur vóór de operatie nuchter te zijn!
 • Thuismedicatie: mag ‘s ochtends nog worden ingenomen met een klein slokje water. Geen koffie of andere dranken !
 • Bloedverdunners:
  • De meeste bloedverdunners mogen tijdelijk niet meer worden ingenomen, tenzij anders besproken met de chirurg.
  • Asaflow mag in principe wel verder worden ingenomen en hoeft dus niet te worden gestopt voor de ingreep.
  • Bespreek met uw huisarts hoelang, welke bloedverdunner best wordt onderbroken. Zo nodig zullen prikjes in de buik moeten worden opgestart (LMWH).
 • Preoperatieve onderzoeken: Zo nodig wordt voor de operatie bij de huisarts een bloedafname en ECG afgenomen. Het resultaat wordt meegenomen de dag van de operatie.
 • Samenwerkingsdocument: u neemt het samenwerkingsdocument ingevuld en ondertekend mee de dag van de operatie en geeft dit aan de verpleegkundige.
 • Suikerziekte: In geval van suikerziekte zal u vroeg worden behandeld en is het belangrijk de diabetesmedicatie pas na een ontbijt nà de operatie in te nemen.
 • Allergieën: Vergeet niet te vermelden indien u allergisch bent aan medicatie, latex of ontsmettingsmiddelen
 • Valse nagels: U draagt bij voorkeur geen valse nagels. U heeft propere nagels.
 • Sierraden: U draagt geen ringen aan de te opereren hand. Zo nodig vraagt u hulp (bv. juwelier) om de ring (tijdelijk) te verwijderen.
 • Kledij: U draagt kledij met korte / losse mouwen.
vraag

U wordt geopereerd in AZ St-Jan Brugge

Dagziekenhuis:

 • De werkdag vóór uw operatie zal u worden opgebeld door de vooropname eenheid ('VOE'). Er zal u worden gemeld hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht. U mag rechtstreeks naar de verdieping van het dagziekenhuis.
 • U hoeft niet via de inschrijvingskiosk op het gelijkvloers te passeren.
vraag

U wordt geopereerd in AZ St-Lucas Brugge

Dagziekenhuis:

 • U neemt de werkdag vóór uw operatie tussen 17u30 en 18u30 telefonisch contact met het secretariaat van de dagkliniek (050 / 36 90 10). Het uur van opname zal u meegedeeld worden.
vraag

Welke verdoving

 • Locoregionale verdoving:

Bij deze vorm van verdoving wordt de volledige hand of arm verdoofd door enkele verdovende prikjes in de onderarm (polsblok) of oksel (plexus anesthesie). Deze verdoving wordt toegediend door de anesthesist. Met deze manier van verdoving slaapt de volledige hand. De patiënt voelt dat er geopereerd wordt maar het doet geen pijn.

vraag

Hoe verloopt de ingreep

 • Indien de ingreep onder locoregionale verdoving plaatsvindt, wordt een knelband opgeblazen aan de bovenarm (zoals een bloeddrukmeter) zodat bloedloos kan geopereerd worden. Deze knelband kan wat vervelend zijn, maar de operatie duurt niet lang.
 • De hand en arm wordt volledig ontsmet. Nadien worden steriele doeken aangebracht.
 • De ingreep duurt zo’n 20 minuten.
vraag

Tijdens de hospitalisatie

De operatie vindt plaats in dagopname.

vraag

Administratie

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Mutualiteit
 • Verzekering
vraag

Na ontslag

 • Autorijden: Zolang u een gips draagt mag u geen wagen besturen. Na 4 weken mag u uit het gips.
 • Opnameduur: U mag het ziekenhuis verlaten kort nadat u terug in het dagziekenhuis bent aangekomen.
 • Verdoving: De locoregionale of locale verdoving is na enkele uren uitgewerkt.
 • Pijnstillers: zijn doorgaans niet nodig. Indien gewenst kan eventueel paracetamol worden ingenomen.
 • Controle na de ingreep:
  Na 1 dag, 2 en 4 weken in de gipskamer
  Na 6 weken op controle bij de handchirurg.
vraag

Controle en opvolging

Na 1 dag, 2 en 4 weken in de gipskamer
Na 6 weken en 3 maanden op controle bij de handchirurg.

vraag

Revalidatie

 • Onmiddellijk bewegen van de vingers is aanbevolen.
 • Kinesitherapie wordt doorgaans opgestart vanaf 4 weken na de ingreep om de duim weer soepel te krijgen. Eventueel wordt er dan nog een beschermend, afneembaar spalkje voorzien.
vraag

Eventuele complicaties

 • Wondinfectie
 • Postoperatieve pijn thv het litteken.
 • Stramheid in de duim.
 • Sudeck
vraag

Nog enkele tips

Hou de hand na de operatie voldoende hoog en beweeg voldoende met de vingers en pols. Dit beperkt de postoperatieve zwelling.