Polscyste

Uitleg & behandeling

U wenst informatie over

Een polscyste presenteert zich meestal als een hard aanvoelende zwelling aan de rug- of palmzijde van de pols. Het kan beschouwd worden als een ballonnetje dat zich vult met vocht vanuit een onderliggend gewricht. De cyste kan groter of kleiner zijn, naargelang de omstandigheden. Dergelijke cyste komt heel gemakkelijk terug, los van het type behandeling. 1

vraag

Wat is een polscyste

 • Een polscyste is te beschouwen als een ballonnetje dat zich vult met gewrichtsvocht dat ontstaat door een uitpuiling van het gewrichtskapsel.
 • Een polscyste presenteert zich op verschillende manieren:
  • Meestal aan de rug- 1 of palmzijde 2 van de pols.
  • Groot en volumineus of klein en onopvallend (occult).
   De meest pijnlijke zijn de occulte polscysten.
  • Bestaande uit één of meerdere compartimenten (mono- of multilobulair). 1

 • De onderliggende oorzaak van het ontstaan van de cyste is meestal:
  • Een overbelasting, bij jonge patiënten (met hyperlaxiteit), zoals bij jonge turnsters.
  • Slijtage van het gewricht, bij oudere patiënten die veel manueel werk doen of hebben gedaan.
vraag

Klachten

 • Bewegingsbeperking
 • Functionele hinder.
 • Esthetische hinder.
 • Pijn (bij occulte cyste, gewrichtsontsteking of artrose van het onderliggende gewricht).
vraag

Diagnose

 • anamnese

 • klinisch onderzoek

 • radiografie

 • echografie

 • zo nodig: NMR

vraag

Behandelen

De behandeling van polscysten lijkt vanzelfsprekend maar is het niet. Er kan immers bij geen enkele vorm van behandeling garantie worden gegeven dat de cyste permanent wegblijft. De behandeling is dus zo lang als mogelijk conservatief (= niet-operatief).

vraag

Welke behandeling hangt af van

 • De hinder (functioneel en esthetisch).
 • De eventuele pijn.
 • Welke behandeling er al is geweest.
 • De leeftijd en fysionomie van de patiënt.
 • De verwachtingen van de patiënt.

Niet-operatieve behandeling

 • Pijnstilling, ontstekingsremmers
 • Rustspalk
 • Polsbrace
 • Leegzuigen van de cyste en eventueel infiltratie met cortisone.

Operatieve behandeling

 • Open 1

 • Arthroscopisch (kijkoperatie)

Operatie: samengevat

Verblijf Verblijf

Dagopname

Anesthesie Anesthesie

Locoregionale verdoving of algemene verdoving.

Duur operatie Duur operatie

15 - 60 min, afh van operatiemethode.

Immobilisatie Immobilisatie

2 weken afneembare spalk.

Kinesitherapie Kinesitherapie

Doorgaans niet noodzakelijk.

Wondverzorging Wondverzorging

Wonde bedekt laten.

Thuisverpleging Thuisverpleging

Doorgaans niet noodzakelijk.

Sporten Sporten

Na 4 weken.

Autorijden Autorijden

Na 2 dagen, zonder spalk.

Wassen Wassen

Van zodra de hechtingen verwijderd zijn.

Werkonbekwaam Werkonbekwaam

4 weken.

Volledig herstel Volledig herstel

2 - 3 maanden.

Operatie: uitgebreide uitleg

vraag

Wat moet u doen vóór de ingreep

 • Nuchter: U bent nuchter de dag van de operatie (= niet eten, drinken of roken vanaf middernacht vóór de operatie). Indien u in de namiddag wordt geopereerd, is een beperkt ontbijt toegestaan. U dient wel minstens 6 uur vóór de operatie nuchter te zijn!
 • Thuismedicatie: mag ‘s ochtends nog worden ingenomen met een klein slokje water. Geen koffie of andere dranken !
 • Bloedverdunners:
  • De meeste bloedverdunners mogen tijdelijk niet meer worden ingenomen, tenzij anders besproken met de chirurg.
  • Asaflow mag in principe wel verder worden ingenomen en hoeft dus niet te worden gestopt voor de ingreep.
  • Bespreek met uw huisarts hoelang, welke bloedverdunner best wordt onderbroken. Zo nodig zullen prikjes in de buik moeten worden opgestart (LMWH).
 • Preoperatieve onderzoeken: Zo nodig wordt voor de operatie bij de huisarts een bloedafname en ECG afgenomen. Het resultaat wordt meegenomen de dag van de operatie.
 • Samenwerkingsdocument: u neemt het samenwerkingsdocument ingevuld en ondertekend mee de dag van de operatie en geeft dit aan de verpleegkundige.
 • Suikerziekte: In geval van suikerziekte zal u vroeg worden behandeld en is het belangrijk de diabetesmedicatie pas na een ontbijt nà de operatie in te nemen.
 • Allergieën: Vergeet niet te vermelden indien u allergisch bent aan medicatie, latex of ontsmettingsmiddelen
 • Valse nagels: U draagt bij voorkeur geen valse nagels. U heeft propere nagels.
 • Sierraden: U draagt geen ringen aan de te opereren hand. Zo nodig vraagt u hulp (bv. juwelier) om de ring (tijdelijk) te verwijderen.
 • Kledij: U draagt kledij met korte / losse mouwen.
vraag

U wordt geopereerd in AZ St-Jan Brugge

 • Dagziekenhuis:

  De werkdag vóór uw operatie zal u worden opgebeld door de vooropname eenheid ('VOE'). Er zal u worden gemeld hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht. U mag rechtstreeks naar de verdieping van het dagziekenhuis.

  U hoeft niet via de inschrijvingskiosk op het gelijkvloers te passeren.

 • Kortverblijf:

  De werkdag vóór uw operatie zal u worden opgebeld door de vooropname eenheid ('VOE'). Er zal u worden gemeld hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht.

  Vóór u wordt opgenomen passeert u via de inschrijvingskiosk in het onthaal en kiest u voor ‘OPNAME’ op de menu van het keuzescherm.

vraag

U wordt geopereerd in AZ St-Lucas Brugge

 • Dagziekenhuis:

  U neemt de werkdag vóór uw operatie tussen 17u30 en 18u30 telefonisch contact met het secretariaat van de dagkliniek (050 / 36 90 10). Het uur van opname zal u meegedeeld worden.

 • In kortverblijf:

  U wordt de dag van de operatie ten laatste om 10u ‘s ochtends verwacht op het opname verdiep.

vraag

Welke verdoving

 • Locoregionale verdoving:

  Bij deze vorm van verdoving wordt de volledige hand verdoofd door enkele verdovende prikjes in de onderarm (polsblok). Deze verdoving wordt toegediend door de anesthesist. Met deze manier van verdoving slaapt de volledige hand. De patiënt voelt dat er geopereerd wordt maar het doet geen pijn.

 • Algemene verdoving:

  Per uitzondering en op specifieke vraag wordt voor dergelijke ingreep de patiënt volledig verdoofd.

 • Het type verdoving wordt beslist in overleg met de patiënt, de chirurg en de anesthesist.
 • Zo nodig wordt tijdens de operatie ook wat sedatie voorzien. De patiënt wordt dan niet volledig in slaap gebracht, maar merkt dan ook niet veel meer van de operatie.
 • De verdoving is vergelijkbaar met een behandeling bij de tandarts waarbij nog gevoeld wordt, maar geen pijn meer wordt ervaren.
vraag

Hoe verloopt de ingreep

 • Indien de ingreep onder locoregionale verdoving plaatsvindt, wordt een knelband opgeblazen aan de bovenarm (zoals een bloeddrukmeter) zodat bloedloos kan geopereerd worden. Deze knelband kan wat vervelend zijn, maar de operatie duurt niet lang.
 • De hand en arm wordt volledig ontsmet. Nadien worden steriele doeken aangebracht.
vraag

Tijdens de hospitalisatie

De operatie vindt plaats in dagopname.

vraag

Administratie

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Mutualiteit
 • Verzekering
 • Beroepsziekte
vraag

Na ontslag

 • Autorijden: Zolang u een gips of spalk draagt mag u zelf niet met de wagen rijden.
 • Pijnstillers: paracetamol
vraag

Controle en opvolging

 • Doorgaans wordt de pt teruggezien op de gipskamer, 1 dag na de ingreep
 • Nadien na 4 weken
vraag

Revalidatie

 • Onmiddellijk bewegen van de vingers en pols is aanbevolen.
 • Kinesitherapie enkel indien nodig
vraag

Eventuele complicaties

 • wondinfectie
 • postoperatieve pijn thv het litteken.
 • Sudeck
vraag

Nog enkele tips

Hou de hand na de operatie voldoende hoog en beweeg voldoende met de vingers en pols. Dit beperkt de postoperatieve zwelling.