Maak een afspraak
Maak een afspraak

Mucoid cyste

Uitleg & behandeling

U wenst informatie over

 • Een mucoïdcyste presenteert zich meestal als een blaasje thv het eindgewrichtje of de nagelriem van de vinger. 1
 • De cyste kan zich op verschillende manieren presenteren en is meestal gevuld met gelachtig vocht dat spontaan kan draineren.
 • QR code 1

vraag

Wat is een mucoïdcyste

Een mucoïdcyste is een met gel gevulde cyste dat zich typisch presenteert thv het eindgewrichtje van de vinger, net voor de nagel. De cyste ontstaat vanuit het onderliggende gewrichtje (distaal interfalangeaal gewricht) en door de nabijheid van de nagel kan er vervorming van de nagel optreden. De cyste kan spontaan leeglopen waarbij de gel vrijkomt. In dit geval dient goed ontsmet te worden om infectie te vermijden. 1

vraag

Klachten

 • Gespannen of platgevallen cyste.
 • Pijnlijk gewricht (van waaruit de cyste komt) owv artrose.
 • Vervormde nagel (soms).
vraag

Diagnose

 • Anamnese
 • Klinisch onderzoek
 • Zo nodig: RX en echografie
vraag

Waarom behandelen

 • Owv een storend gevoel en uitzicht.
 • Steeds terugkerende en storende lekkage van de cyste.
vraag

Welke behandeling hangt af van

 • De uitgebreidheid van de cyste
 • De exacte locatie tov de nagel en nagelriem

Niet-operatieve behandeling

 • Rustspalkje voor ‘s nachts
 • Frequent ontsmetten om infectie te voorkomen bij terugkerende lekkage.
 • Leegzuigen met naald en spuit (en zo nodig naspuiten met cortisone). 1

Operatieve behandeling

 • Uitsnijden van de cyste met of zonder bedekkend flapje.


 • Vastzetten van het gewricht in geval van gevorderde artrose van het gewrichtje (arthrodese).

Meer info ivm uw opname en de verdoving.

Operatie: samengevat

Verblijf Verblijf

Dagopname

Anesthesie Anesthesie

Locoregionale verdoving = de hand is verdoofd.

Duur operatie Duur operatie

15 - 30 minuten

Immobilisatie Immobilisatie

Zo nodig, tijdelijk spalkje

Wondverzorging Wondverzorging

In de gipskamer

 • 1 dag (zo nodig met spalkje)
 • 10 -14 dagen na de ingreep voor verwijderen van de hechtingen
Thuisverpleging Thuisverpleging

Doorgaans niet noodzakelijk

Fietsen Fietsen

Van zodra wondgenezing.

Sporten Sporten

Van zodra wondgenezing.

Autorijden Autorijden

Vanaf dag 2 na de ingreep

Wassen Wassen

Van zodra wondgenezing. Eventueel handschoen.

Werkonbekwaam Werkonbekwaam

2 - 4 weken

Volledig herstel Volledig herstel

1 - 2 maand

Operatie: uitgebreide uitleg

vraag

Mucoïd cyste operatie: voor wie, wat, waarom?

 • Deze ingreep wordt uitgevoerd in geval van een storende mucoidcyste op de vinger.
 • Zo nodig wordt een bedekkend flapje voorzien.
vraag

Wat moet u doen vóór de ingreep

 • Nuchter: U bent nuchter de dag van de operatie (= niet eten, drinken of roken vanaf middernacht vóór de operatie). Indien u in de namiddag wordt geopereerd, is een beperkt ontbijt toegestaan. U dient wel minstens 6 uur vóór de operatie nuchter te zijn!
 • Thuismedicatie: mag ‘s ochtends nog worden ingenomen met een klein slokje water. Geen koffie of andere dranken !
 • Bloedverdunners:
  • De meeste bloedverdunners mogen tijdelijk niet meer worden ingenomen, tenzij anders besproken met de chirurg.
  • Asaflow mag in principe wel verder worden ingenomen en hoeft dus niet te worden gestopt voor de ingreep.
  • Bespreek met uw huisarts hoelang, welke bloedverdunner best wordt onderbroken. Zo nodig zullen prikjes in de buik moeten worden opgestart (LMWH).
 • Preoperatieve onderzoeken: Zo nodig wordt voor de operatie bij de huisarts een bloedafname en ECG afgenomen. Het resultaat wordt meegenomen de dag van de operatie.
 • Samenwerkingsdocument: u neemt het samenwerkingsdocument ingevuld en ondertekend mee de dag van de operatie en geeft dit aan de verpleegkundige.
 • Suikerziekte: In geval van suikerziekte zal u vroeg worden behandeld en is het belangrijk de diabetesmedicatie pas na een ontbijt nà de operatie in te nemen.
 • Allergieën: Vergeet niet te vermelden indien u allergisch bent aan medicatie, latex of ontsmettingsmiddelen
 • Valse nagels: U draagt bij voorkeur geen valse nagels. U heeft propere nagels.
 • Sierraden: U draagt geen ringen aan de te opereren hand. Zo nodig vraagt u hulp (bv. juwelier) om de ring (tijdelijk) te verwijderen.
 • Kledij: U draagt kledij met korte / losse mouwen.
vraag

U wordt geopereerd in AZ St-Jan Brugge

Dagziekenhuis:

 • De werkdag vóór uw operatie zal u worden opgebeld door de vooropname eenheid ('VOE'). Er zal u worden gemeld hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht. U mag rechtstreeks naar de verdieping van het dagziekenhuis.
 • U hoeft niet via de inschrijvingskiosk op het gelijkvloers te passeren.
vraag

U wordt geopereerd in AZ St-Lucas Brugge

Dagziekenhuis:

 • U neemt de werkdag vóór uw operatie tussen 17u30 en 18u30 telefonisch contact met het secretariaat van de dagkliniek (050 / 36 90 10). Het uur van opname zal u meegedeeld worden.
vraag

Welke verdoving

Locoregionale verdoving:

 • Bij deze vorm van verdoving wordt de volledige hand verdoofd door enkele verdovende prikjes in de onderarm (polsblok). Deze verdoving wordt toegediend door de anesthesist. Met deze manier van verdoving slaapt de volledige hand. De patiënt voelt dat er geopereerd wordt maar het doet geen pijn.

Meer info ivm verdoving.

vraag

Hoe verloopt de ingreep

 • Indien de ingreep onder locoregionale verdoving plaatsvindt, wordt een knelband opgeblazen aan de bovenarm (zoals een bloeddrukmeter) zodat bloedloos kan geopereerd worden. Deze knelband kan wat vervelend zijn, maar de operatie duurt niet lang.
 • De hand en arm wordt volledig ontsmet. Nadien worden steriele doeken aangebracht.
 • De ingreep duurt zo’n 20 minuten.
vraag

Tijdens de hospitalisatie

De operatie vindt plaats in dagopname.

vraag

Administratie:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Mutualiteit
 • Verzekering
vraag

Na ontslag

 • Autorijden: De dag van de operatie kan u niet zelf met de wagen rijden. U moet dus vervoer van en naar het ziekenhuis voorzien. Veel patiënten kunnen enkele dagen na de ingreep opnieuw veilig een voertuig besturen.
 • Opnameduur: U mag het ziekenhuis verlaten kort nadat u terug in het dagziekenhuis bent aangekomen.
 • Verdoving: De locoregionale verdoving is na enkele uren uitgewerkt.
 • Pijnstillers: zijn doorgaans niet nodig. Indien gewenst kan eventueel paracetamol worden ingenomen.
 • Controle na de ingreep:
  Na 1 dag en 2 weken in de gipskamer
  Na 4 weken op controle bij de handchirurg.
 • De wonde mag 2 weken bedekt blijven met een pleister. Zo nodig wordt een beschermend spalkje voorzien.
 • Eénmaal de hechtingen verwijderd zijn mag de wonde worden ingemasseerd met handzalf.
vraag

Controle en opvolging

4-6 weken na de operatie wordt u terugverwacht voor een controle door onze verpleegkundige / assistent en/of behandelende chirurg. Indien er zich geen problemen meer stellen mag deze controle afspraak tijdig worden geannuleerd (best telefonisch, minstens 3 dagen voor de afspraak).

vraag

Revalidatie

 • Onmiddellijk bewegen van de vingers is aanbevolen.
 • Doorgaans is er na deze ingreep geen kinesitherapie noodzakelijk.
 • Zo nodig wordt dit toch opgestart, onmiddellijk na de ingreep of vanaf de controle raadpleging.
vraag

Eventuele complicaties

 • Wondinfectie
 • Postoperatieve pijn thv het litteken.
 • Flexiebeperking
 • Sudeck
vraag

Nog enkele tips

Hou de hand na de operatie voldoende hoog en beweeg voldoende met de vingers en pols. Dit beperkt de postoperatieve zwelling.

AZ Sint-Jan Brugge
Ruddershove 10
8000 Brugge
+32 (0) 50 / 45 21 60
ortho@azsintjan.be

AZ Sint-Lucas Brugge
Sint-Lucaslaan 29
8310 Brugge
+32 (0) 50 / 36 53 10
ortho@stlucas.be

Orthoclinic
Gistelse Steenweg 446
8200 Brugge
+32 (0) 50 / 30 10 70
ortho@stlucas.be

SFX
Spaanse Loskaai 1
8000 Brugge
+32 (0) 50 / 47 04 30
ortho@azsintjan.be

Private praktijk Knokke
Graaf Jansdijk 29/1
8300 Knokke
+32 (0) 50 / 30 10 70 (Privaat Sint-Andries)
www.seacure.be