De Quervain tendinitis

Uitleg & behandeling

U wenst informatie over

De Quervain tendinitis is een ontsteking van de pezen aan de duimzijde van de pols. Het ontstaat door een overbelasting en typisch ontstaat er pijn en zwelling. De klachten kunnen lang aanslepen. 1

QR Code: 1

vraag

Wat is De Quervain tendinitis

 • Een ‘De Quervain’ tendinitis is een ontsteking in de eerste extensorloge van de pols waarin 2 pezen lopen: de extensor pollicis brevis (EPB) en de abductor pollicis longus (APL).
 • Door overbelasting, meestal als gevolg van repetitieve wringbewegingen van de pols (zoals bij het uitwringen van een dweil), ontstaat er een ontstekingsreactie rond deze pezen. Hierdoor geraken de pezen ingeklemd waardoor er meer wrijving ontstaat en op die manier nog meer ontstekingsreactie. Dit verklaart waarom een De Quervain tendinitis lang kan aanslepen. 1

vraag

Klachten

Pijn en zwelling thv de pols in het verloop van de duim. Vaak gaat dit ook gepaard met krachtverlies. Wringen lokt de meeste pijn uit. Ook het nemen van een ‘selfie’ met de pijnlijke pols kan gevoelig zijn.

vraag

Diagnose

 • Anamnese
 • Klinisch onderzoek
 • Echografie (& radiografie)
vraag

Waarom behandelen

 • Om de pijn weg te nemen.
 • Om te voorkomen dat de ontsteking terugkomt.
vraag

Welke behandeling hangt af van

 • de ernst pijnklachten.
 • de duur van de klachten.
 • de uitgebreidheid van de ontsteking.

Niet-operatieve behandeling

 • Relatieve rust, dmv nachtspalk en ijsapplicatie.
 • Kuur ontstekingsremmers
 • Locale cortisone infiltratie

Operatieve behandeling

Via een kleine insnede thv de pols wordt de tunnel, waarin de pezen glijden, geopend en het ontstekingsweefsel rond de pezen weggenomen. Nadien wordt de tunnel terug gesloten, maar met meer ruimte voor de pezen.

Meer info ivm uw opname en de verdoving.

Operatie: samengevat

Verblijf Verblijf

Dagopname

Anesthesie Anesthesie
 • Locoregionale verdoving = de arm is verdoofd
Duur operatie Duur operatie

15 - 20 min

Immobilisatie Immobilisatie

Afhankelijk van de chirurg:

 • enkele dagen gipsverband
 • 2 weken afneembare gips
Kinesitherapie Kinesitherapie

Handtherapie is doorgaans niet noodzakelijk

Wondverzorging Wondverzorging

Wonde dicht laten

Thuisverpleging Thuisverpleging

Niet noodzakelijk

Sporten Sporten

Racketsport vanaf 2 maanden.

Autorijden Autorijden

Autorijden mag relatief snel, maar zonder spalk

Wassen Wassen

Wonde mag nat worden van zodra hechting verwijderd.

Werkonbekwaam Werkonbekwaam

1 maand

Volledig herstel Volledig herstel

1 - 3 maand

Operatie: uitgebreide uitleg

vraag

Wat moet u doen vóór de ingreep

 • Nuchter: U bent nuchter de dag van de operatie (= niet eten, drinken of roken vanaf middernacht vóór de operatie). Indien u in de namiddag wordt geopereerd, is een beperkt ontbijt toegestaan. U dient wel minstens 6 uur vóór de operatie nuchter te zijn!
 • Thuismedicatie: mag ‘s ochtends nog worden ingenomen met een klein slokje water. Geen koffie of andere dranken !
 • Bloedverdunners:
  • De meeste bloedverdunners mogen tijdelijk niet meer worden ingenomen, tenzij anders besproken met de chirurg.
  • Asaflow mag in principe wel verder worden ingenomen en hoeft dus niet te worden gestopt voor de ingreep.
  • Bespreek met uw huisarts hoelang, welke bloedverdunner best wordt onderbroken. Zo nodig zullen prikjes in de buik moeten worden opgestart (LMWH).
 • Preoperatieve onderzoeken: Zo nodig wordt voor de operatie bij de huisarts een bloedafname en ECG afgenomen. Het resultaat wordt meegenomen de dag van de operatie.
 • Samenwerkingsdocument: u neemt het samenwerkingsdocument ingevuld en ondertekend mee de dag van de operatie en geeft dit aan de verpleegkundige.
 • Suikerziekte: In geval van suikerziekte zal u vroeg worden behandeld en is het belangrijk de diabetesmedicatie pas na een ontbijt nà de operatie in te nemen.
 • Allergieën: Vergeet niet te vermelden indien u allergisch bent aan medicatie, latex of ontsmettingsmiddelen
 • Valse nagels: U draagt bij voorkeur geen valse nagels. U heeft propere nagels.
 • Sierraden: U draagt geen ringen aan de te opereren hand. Zo nodig vraagt u hulp (bv. juwelier) om de ring (tijdelijk) te verwijderen.
 • Kledij: U draagt kledij met korte / losse mouwen.
vraag

U wordt geopereerd in AZ St-Jan Brugge

Dagziekenhuis:

 • De werkdag vóór uw operatie zal u worden opgebeld door de vooropname eenheid ('VOE'). Er zal u worden gemeld hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht. U mag rechtstreeks naar de verdieping van het dagziekenhuis.
 • U hoeft niet via de inschrijvingskiosk op het gelijkvloers te passeren.
vraag

U wordt geopereerd in AZ St-Lucas Brugge

Dagziekenhuis:

 • U neemt de werkdag vóór uw operatie tussen 17u30 en 18u30 telefonisch contact met het secretariaat van de dagkliniek (050 / 36 90 10). Het uur van opname zal u meegedeeld worden.
vraag

Welke verdoving

Locoregionale verdoving:

 • Bij deze vorm van verdoving wordt de volledige hand of arm verdoofd door enkele verdovende prikjes in de onderarm (polsblok) of oksel (plexus anesthesie). Deze verdoving wordt toegediend door de anesthesist. Met deze manier van verdoving slaapt de volledige hand. De patiënt voelt dat er geopereerd wordt maar het doet geen pijn.
vraag

Hoe verloopt de ingreep

 • Indien de ingreep onder locoregionale verdoving plaatsvindt, wordt een knelband opgeblazen aan de bovenarm (zoals een bloeddrukmeter) zodat bloedloos kan geopereerd worden. Deze knelband kan wat vervelend zijn, maar de operatie duurt niet lang.
 • De hand en arm wordt volledig ontsmet. Nadien worden steriele doeken aangebracht.
vraag

Tijdens de hospitalisatie

De operatie vindt plaats in dagopname.

vraag

Administratie

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Mutualiteit
 • Verzekering
 • Beroepsziekte
vraag

Na ontslag

 • Autorijden: De dag van de operatie kan u niet zelf met de wagen rijden. U moet dus vervoer van en naar het ziekenhuis voorzien. Veel patiënten kunnen enkele dagen na de ingreep opnieuw veilig een voertuig besturen.
 • Opnameduur: U mag het ziekenhuis verlaten kort nadat u terug in het dagziekenhuis bent aangekomen.
 • Verdoving: De locoregionale of locale verdoving is na enkele uren uitgewerkt.
 • Pijnstillers: paracetamol
vraag

Controle en opvolging

 • 1d: gipskamer
 • 4 weken: handchirurg.
vraag

Revalidatie

 • Onmiddellijk bewegen van de vingers en pols is aanbevolen.
 • De spalk is enkel de eerste 2 weken te dragen tijdens rustmomenten.
 • Kinesitherapie enkel indien nodig.
vraag

Eventuele complicaties

 • Wondinfectie.
 • Postoperatieve pijn thv het litteken.
 • Tijdelijke gevoelsvermindering thv handrug.
 • Sudeck
vraag

Nog enkele tips

Hou de hand na de operatie voldoende hoog en beweeg voldoende met de vingers en pols. Dit beperkt de postoperatieve zwelling.