Discus hernia (nek)

Uitleg & behandeling

U wenst informatie over

 • Net als in de rug kan ook in de nek een discushernia optreden. Een discushernia is een uitstulping van een tussenwervelschijf. Als deze uitstulping op een zenuw drukt, kunnen pijnklachten in de arm ontstaan, eventueel met verschijnselen van uitval van de zenuw (gevoelsstoornis, krachtsvermindering).

 • Bij problemen in de halswervelzuil gaat het echter vaak niet zozeer om een discushernia, dan wel om slijtage van één of meerdere tussenwervelschijven of discussen. In dit geval spreekt men van cervicale discartrose. Als reactie op de artrose van de discus kunnen er osteofyten of papegaaienbekken ontstaan op de wervelranden. Dit kan zich afspelen op één niveau maar meestal op meerdere niveaus. Deze papegaaienbekken kunnen net als een discushernia op het ruggenmerg of op uittredende zenuwen drukken, waardoor evenzeer pijnklachten in een arm kunnen ontstaan.
vraag

Klachten

 • Nekpijn
 • Armpijn
 • Gevoelsstoornissen in de arm.
 • Krachtsverlies in de arm in ernstige gevallen.
vraag

Diagnose

 • Anamnese
 • Klinisch onderzoek
 • Beeldvorming NMR of CT indien NMR niet mogelijk is.
 • EMG bij diagnostische twijfel.
vraag

Waarom behandelen

 • Pijn
 • Functio laesa
 • Bij ernstig krachtsverlies is heel vaak onmiddellijke heelkunde noodzakelijk.
vraag

Welke behandeling hangt af van

 • Ernst van de pijn.
 • Het al dan niet aanwezig zijn van neurologische uitval.

Niet operatief:

 • Medicamenteus:
  De twee hoofdgroepen die, alleen of in combinatie, werken tegen de pijn, zijn:

  • Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (‘ontstekingsremmers’ of NSAID’s)
  • Reguliere pijnstillers (paracetamol/tramadol)

   Sommige medicijnen hebben een hoog risico op nevenwerkingen en worden niet aanbevolen, waaronder sterke opïoide pijnstillers (morfine analogen) en medicijnen zoals diazepam of ‘spierverslappers’.

 • Oefeningen:

  Er zijn geen specifieke behandelingsoefeningen voor discus hernia. Het is echter belangrijk om fit te blijven en zichzelf zo actief mogelijk te houden.

  Verstevigende spieroefeningen en stretchings kunnen soms van nut zijn olv. kinesitherapie bij milde vormen van krachtsverlies.

 • Infiltraties: Epidurale / Periradiculair:

  Deze kunnen nuttig zijn tegen pijn die uitstraalt naar de arm.
  In geval van enkel nekpijn (zonder uitstraling), hebben infiltraties minder effect.
  Meer info:

Operatie: samengevat

Verblijf Verblijf

1 nacht

Anesthesie Anesthesie

algemene verdoving

Duur operatie Duur operatie

1 uur

Wondgenezing Wondgenezing

2 weken

Immobilisatie Immobilisatie

Geen

Kinesitherapie Kinesitherapie

Doorgaans niet noodzakelijk

Autorijden Autorijden

Na 3 - 4 weken

Sporten Sporten

Na 3 maanden

Werkonbekwaam Werkonbekwaam

4 - 6 weken

Volledig herstel Volledig herstel

Na 3 maanden

Operatie: uitgebreide uitleg

vraag

Hoe verloopt de ingreep

De operatie bij een nekhernia is anders dan bij een rughernia. Bij een nekhernia wordt meestal via de anterieure weg (voorzijde hals) geopereerd.

Deze ingreep wordt een anterieure cervicale discectomie en fusie of ACIF genoemd. Dit is de meest frequente behandelingsvorm.

Hierbij wordt via de hals een horizontale incisie gemaakt en wordt langs de luchtpijp en de slokdarm enerzijds en de halsslagader anderzijds de wervelkolom benaderd en kan de aangetaste discus en hernia verwijderd worden.

Op het einde van de ingreep wordt er een stukje bot of kooitje (cage) uit PEEK gevuld met bot (afkomstig van de bekkenkam) tussen de wervels geplaatst waar vroeger de tussenwervelschijf zat.

Deze cage kan al dan niet met bijkomende schroefjes of platen gefixeerd worden. De cage zorgt op termijn voor een fusie of vastgroeien van de twee wervels met elkaar.

vraag

Beleid tijdens de hospitalisatie

Na de ingreep:

 • Aanleren “en bloc” draaien en opkomen.
 • Bij slapen : geen buiklig, wel zijlig of ruglig (30°) met een hoofdkussen die voldoende steun biedt in de nek.
 • Stappen in de kamer en evt. in de gang, trappen mogen gedaan worden vanaf de 1e postoperatieve dag.
 • Informatie geven over goede en foute bewegingen na de ingreep.
 • Indien de arts een halskraag voorschrijft, dient u deze twee weken te dragen bij zitten, stappen en slapen.
 • Ontslag wordt met de behandelende arts afgesproken.
vraag

Nekregels

 • Goed op uw houding letten.
 • Lang zitten is niet aangewezen kort na de ingreep.
 • De eerste maand houdt u het bij kortdurende activiteiten en wisselt u regelmatig van houding. Vermijd lasten heffen, tillen, trekken en verduwen.
 • Door de knieën gaan met een rechte rug is een gouden regel die u best blijft hanteren.
 • De wagen bestuurt u zelf pas na twee tot drie weken, meerijden mag wel, of tenzij je anders overeengekomen bent met de chirurg.
 • Kinesitherapie mag enkel na advies van de chirurg.
vraag

Controle en opvolging

Controleraadpleging na 4 weken met RX opname wordt voorzien.

vraag

Revalidatie:

Wat mag wel:

 • Regelmatig een wandeling maken (progressief opdrijven).
 • U mag lichte huishoudelijke taken uitvoeren : bv koken, strijken, was ophangen, afwassen of aan de computer zitten.
 • Veel van houding veranderen (stappen, liggen, zitten, …)
 • Wanneer je het stappen langer dan 15 minuten kunt volhouden zonder hinder te ondervinden mag u beginnen met fietsen. (zeker een goede wondheling afwachten).
 • Bewegen mag dus, maar wanneer u een vermoeid gevoel in de nek ervaart is het tijd om te rusten.

Houdingstips:

 • Bij koken : denk aan uw werkhoogte ->bij lichte taken hoger dan bij zwaardere taken.
 • Bij strijken : goede hoogte van de strijkplank (schouders ontspannen), wisselende werkhouding, wasmand op hoogte, niet te lang aan één stuk doorwerken.
 • Was ophangen : niet boven het hoofd.
 • Afwassen : op werkhoogte !
 • Computerwerk : armen gesteund, schermhoogte (titelbalk op ooghoogte), tafelhoogte (schouders ontspannen, de computermuis zo weinig mogelijk gebruiken, beter sneltoetsen), papier plaats je tussen toetsenbord en scherm.
 • Laptop / tablet of smartphone : vermijd langdurig gebruik(tenzij extern klavier en laptophouder)
vraag

Eventuele complicaties

 • Tintelingen in de arm zijn niet abnormaal na de ingreep. Deze verdwijnen progressief.
 • Pijn in de nek of in de arm kan nog aanwezig zijn of zelfs terugkomen. Dit is een signaal om wat te rusten. Dit hoort bij uw herstelproces.
 • De operatie neemt de druk weg van de zenuw maar de zenuw kan nog geïrriteerd zijn door de druk van de hernia. Nu de druk weg is kan de zenuw genezen, maar de zenuw geneest trager dan een snijwonde.