Percutane voorvoet chirurgie

ingrepen aan de voet dmv minimale insnedes

Bij voorvoetchirurgie is realignatie en stabilisatie van de tenen heel vaak geïndiceerd . Hiervoor worden bot-procedures (osteotomie, arthroplastie,..) en/of weke-delen-procedures (pezen, kapsel) uitgevoerd.
In essentie worden deze procedures evenzeer in de klassieke-open chirurgie als in percutane chirurgie gebruikt.

De technische uitvoering verschilt evenwel dusdanig.
Kenmerkend zijn:

  • mini-incisies waarlangs specifiek instrumentarium wordt ingebracht 1

  • indirect zicht op de te opereren weefsels evenwel met fluoroscopische beeldversterker.
  • zeer specifiek materiaal (boortjes, mesjes en motoren) is essentieel.

  • Bloedvat- en zenuwstructuren worden maximaal vermeden dit door mini-incisies te maken op strikt bepaalde anatomische punten en daarnaast werden weke-delen-sparende boortjes hiervoor ontwikkeld.

Percutane chirurgie is vooral een technische evolutie, eerder dan een revolutie. Tegenwoordig wordt, in veel gevallen, hybride chirurgie toegepast waarbij klassieke open technieken worden gecombineerd met percutane.

U kan terecht bij volgende artsen