Enkelverzwikking

Verstuiking / distorsie van de enkel met / zonder letsel aan de gewrichtsband(en)

U wenst informatie over

 • Het enkelgewricht is een scharniergewricht tussen het onderbeen en het sprongbeen van de voet en wordt gestabiliseerd en bij elkaar gehouden door gewrichtsbanden of ligamenten alsook een gewrichtskapsel.
 • Bij een verzwikking of verstuiking van de enkel kunnen deze structuren verrekken of scheuren.
vraag

Wat is het

 • Een enkelverstuiking of distorsio, is een plotse kanteling en/of torsie van de enkel waarbij enkelgewrichtsbanden (ligamenten) uitrekken of scheuren. Soms kan ook het bot breken.
 • Vaak voorkomend bij spring- of contactsporten.
vraag

Klachten

 • In eerste instantie is pijn, vaak aan de buitenzijde van de enkel aanwezig.
 • Zwelling onmiddelijk of na paar uur is frequent.
 • Bloeduitstorting wijst op gedeeltelijke of gehele scheur van de enkelbanden of kan ook gezien worden bij een breuk van de enkel. 1
 • Steunen is nadien niet altijd mogelijk.
vraag

Diagnose

 • Op basis van het specifieke verhaal bij een sportongeval
 • Het hierboven beschreven klachten patroon
 • Radiografie: wanneer uit te voeren (Ottawa Rules)
  • Röntgendiagnostiek is enkel geïndiceerd wanneer er sprake is van pijn op het bot van binnen- of buitenenkel of in de middenvoet en daarenboven een van volgende symptomen zich voordoet:
  • Onvermogen de enkel te belasten (vier stappen te doen);
  • Pijn bij palpatie van de distale 6 cm van de posterieure zijde van het scheenbeen of de knobbel van de binnenenkel;
  • Pijn bij palpatie van de distale 6 cm van de posterieure zijde van het kuitbeen of het uiteinde van de buitenste enkelknobbel;
  • Pijn bij palpatie van de basis van het voetwortelbeentje van de kleine teen;
  • Pijn bij palpatie van het os naviculare.
 • Wat als op radiografie geen breuk wordt gezien na een verzwikking?: dan is de kans nog zeer reëel dat er een letsel is aan de gewrichtsbanden (ligamenten).
  • Letsel aan de enkelbanden (indeling):

   • Graad1: Verrekking van de enkelbanden.
   • Graad 2: Gedeeltelijke scheur van de enkelbanden.
   • Graad 3: Volledige ruptuur van de enkelbanden.
vraag

Waarom wordt er behandeld

 • Zo snel mogelijk de zwelling te verminderen.
 • Het steunen en stappen terug mogelijk maken.
 • Een stevig gevoel in de enkel te herwinnen en blijvend verzwikkings- of onzekerheidsgevoel te voorkomen.
vraag

De behandelingskeuze is afhankelijk van

 • De mogelijkheid om te steunen op de voet en enkel.
 • De radiografie: zo toch een breuk wordt gezien, ook zo te behandelen.

Niet operatief

 • Eerste aanpak zo snel mogelijk na trauma: ijs aanbrengen, hoogstand van de enkel en het been, rust en steunverband (PRICE principe):

  • Protection: bescherming door krukken +/- gips of brace
  • Rest: relatieve rust, stappen kan van zodra mogelijk binnen de pijngrenzen
  • Ice: ijs applicatie
  • Compression: drukverband, elastische brace vermindert de zwelling
  • Elevation: hoogstand
vraag

Meer uitleg over de conservatieve behandeling

 • Wanneer huisarts of spoedgevallen contacteren?:
  Bij uitgesproken zwelling en wanneer steunname onmogelijk is
 • Radiografie: zie diagnose
 • Gipsbehandeling is vooral van nut wanneer steunname en belasten in eerste instantie niet mogelijk zijn wegens de pijn en zwelling; Meestal wordt een (open) gips aangelegd voor 1 week tot 10 dagen. Ijs kan tegen de gips worden gelegd voor 15-20 minuten en dit 3 tot 4 maal per dag.
 • Langere behandeling met gips is meestal niet nodig tenzij er een breuk werd vastgesteld
 • Bij graad 3 verstuiking kan een brace zinvol zijn tot 3 à maximaal 6 weken na het trauma. De heling van het ligament krijgt hierdoor wat extra rust.
 • Na een enkelverstuiking probeert men, van zodra mogelijk, te steunen, mobiliseren en verstevigen. Vandaar belang van kinesitherapie (functionele revalidatie).
 • Functionele revalidatie omvat verstevigings- en stabiliserende kine van de enkel gecombineerd met ontstekingsremmende behandeling. Dit is bij elke enkelverstuiking nuttig. Door de enkel extra op te trainen kan men de blijvende instabiliteit vaak voorkomen.
 • Operatief herstel van gescheurde enkelbanden is in de acute fase zelden aangewezen.
vraag

Blijvende last na enkelverstuiking

 • Zwelling gedurende meerdere weken tot maanden na verzwikking is mogelijk, 10% van de graad 3 letsel heeft nog klachten na 1 jaar.
 • Oorzaken van blijvende last na verzwikking (minstens 3 maand):
 • Kraakbeenletsel
 • Blijvende ontsteking van het enkelgewricht met inklemming
 • Blijvend verhoogde verzwikkingsneiging= instabiliteit, die niet met kine kon worden opgevangen
 • Chronisch Pijnsyndroom
 • Occulte barst

Operatief

Een enkelverzwikking wordt in principe niet geopereerd.