Achillespeesontsteking

Uitleg & behandeling

U wenst informatie over

 • Een achillespees-“ontsteking” is eigenlijk geen klassieke ontsteking met aanwezigheid van vele ontstekingscellen maar wel een functionele overbelasting van de pees met vooral structurele afwijkingen. Daarbij is de parallelle vezelstructuur van de pees verstoord, wat tot pijn en verdikking van de pees leidt.
 • Tendinopathie of tendinose zijn betere benamingen dan “ontsteking”.
vraag

Meer uitleg

 • Komt voor bij 10% van de recreatieve sporter
 • Oorzakelijke factoren:
  • Overbelasting, overgewicht.
  • Beweeglijkheid en stand van de voet en enkel spelen een rol in het ontstaan.
  • Ook bepaalde medicaties, zoals cortisone en bepaalde antibiotica, kunnen achillespeesproblemen veroorzaken.
vraag

Types

Men onderscheidt 2 types van “ontsteking”:

 1. Ter hoogte van de aanhechting op het hielbeen = insertionele tendinopathie. foto2 Onderliggende slijmbeurs kan ontstoken zijn. Soms is er een verkalking of beenderige haak (fibrostose) aanwezig in de pees.

  Een scherpe hielbeenrand kan een oorzaak zijn van irritatie (Haglund-fenomeen). figuur1

 2. Ter hoogte van het middenste deel van de pees = niet-insertionele achillespeestendinopathie. Figuur 2 , foto3
vraag

Klachten

 • De patiënt ervaart pijn ter hoogte van de achillespees vooral bij belasten of het sporten. Pijn kan nadien aanhouden en uiteindelijk continu aanwezig zijn.
 • Zwelling (zone van tendinopathie) van de pees wordt frequent vastgesteld. Deze is meestal drukgevoelig. 1
 • De pijn en zwelling kunnen dus aanwezig zijn ter hoogte van de aanhechting of ter hoogte van pees zelf hogerop of ter hoogte van beide zones.
 • Het hogerbeschreven Haglund fenomeen betreft een zwelling die niet zozeer door de pees zelf is veroorzaakt maar vooral door een uitstekende beenderige rand van het hielbeen zelf. De pees is vaak ook geïrriteerd hierdoor maar dit is niet altijd noodzakelijk zo.
vraag

Diagnose

 • Klinische testen:

  • Pijn bij palpatie drukken op de gezwollen pees
  • Soms pijn bij stretchen of opspannen van de Achillespees
  • Nazicht van de stand van de voet (platvoet of holvoet)
  • Nazicht van de lengte van de achillespees
 • Technische onderzoeken:
  • Radiografie en vooral echografie zijn in eerste instantie nuttige onderzoeken.
  • Indien onvoldoende verbetering wordt in tweede instantie overgegaan tot MRI
  • Scan die vooral bij de insertionele vormen zinvol is zodoende de aangedane
  • Structuren goed te kunnen onderscheiden.
vraag

Waarom wordt er behandeld

 • Pijn weg te nemen.
 • De belastbaarheid van de achillespees verhogen en de zwelling en structuurafwijking te verbeteren.
vraag

De behandelingskeuze is afhankelijk van

 • Hoe lang de klachten reeds aanwezig zijn en hoelang ze reeds werden behandeld.
 • Het activiteitsniveau van de patiënt, sportactiviteiten, beroep.
 • Algemene gezondheid van de patiënt.
 • Al of niet opereren wordt bepaald door het resultaat van langdurige kinesitherapie en steunzoolbehandeling en de beeldvorming (MRI).
In eerste fase, 4 tot 6 maand:

Niet operatief

 • Steunzolen met zachte hielcup en correctie statiek.
 • Pijnstilling, ijsfricties en ultrasound.
 • Oefentherapie met nadruk op stretchen van de achillespees.
  • isometrisch oefentherapie:
   Op de tippen van de tenen
   staan gedurende 30 seconden met de handen steunen tegen de muur, dit 10 x.
  • excentrische peestraining:
   Op de laagste traptrede
   gaan staan: op de tenen gaan staan en traag de hiel zo laag mogelijk laten zakken. Beweging herhalen. Dit gedurende 10min.
 • Immobilisatie, ev walkerboot/gips bij hevige acute pijn.
 • Shockwave-therapie: tweedelijnstherapie; soms meerdere sessies nodig, werkt beter bij insertionele tendinose.
 • PRP-infiltratie: eigen bloedplaatjes worden in de pees ingespoten: wetenschappelijk studies zijn onduidelijk over het effect en de resultaten.
 • Zo niet beter kan operatie worden overwogen, rekening houdend met beeldvorming (MRI zinvol).

Operatief

 • Insertionele tendinopathie : debridement en reinsertie van de achillespees. foto4, foto5

  1. Wegname van ziek peesweefsel ter hoogte van aanhechting (c).
  2. Wegname van de retrocalcaneaire slijmbeurs
  3. Wegname van verkalkingen +/- beenderig spoor (d)
  4. Wegname van superoposterieure boord van calcaneum (Haglund) zo aanwezig (e,f)
  5. Indien nodig wordt de peesinsertie losgemaakt en terug vastgemaakt met ankersysteem (g,h,i)

 • Niet-Insertionele tendinopathie: debridement en “peignage” van de achillespees foto 6 foto 7

  1. Openen van de pees en wegnemen van ziek peesweefsel
  2. De resterende (verdikte)pees wordt meerdere malen overlangs gekliefd tot meerdere parallelle “bandjes” (Peignage). Dit genereert doorbloeding en genezing in de pees.

Operatie: samengevat

Verblijf Verblijf

Dagziekenhuis of 1 nacht opname.

Anesthesie Anesthesie

Algemene verdoving.

Duur operatie Duur operatie

45 - 60 minuten.

Wondverzorging Wondverzorging

Geen gezien gips, hechtingen worden na 2 weken verwijderen.

Thuisverpleging Thuisverpleging

Enkel voor prikjes in buik.

Prikjes in de buik Prikjes in de buik

Dagelijks zolang gips en/of voldoende mobiel.

Wondgenezing Wondgenezing

2 tot 3 weken.

Immobilisatie Immobilisatie

Peignage: 3 weken gips waarvan 2 weken loopgips.
Reinsertie van de pees: 6 weken waarvan 3 weken loopgips.

Wassen Wassen

Meestal niet mogelijk gezien gipsspalk vaak wordt gegeven.

Kinesitherapie Kinesitherapie

kine start na de gipsbehandeling en dit tot 3-4 maand na de ingreep.

Stappen Stappen

Met krukken van zodra loopgips.

Krukken Krukken

Minstens 1 tot 4 weken.

Fietsen Fietsen

Na 3-6 weken op hometrainer.

Sporten Sporten

Joggen na drie maand en contactsporten vaak pas na 4-6 maand.

Autorijden Autorijden

Zolang gips of walkerboot aanwezig niet mogelijk.

Werkonbekwaam Werkonbekwaam

Zittend werk: 6 weken. Belastend werk: 3 maand.

Volledig herstel Volledig herstel

6 maand.

Operatie: uitgebreide uitleg

vraag

Voor wie en wat wordt er gedaan

 • Uit te voeren bij patiënten met blijvende pijn en zwelling van de Achillespees zelfs na langdurige oefeningen bij een kinesist (4-6 maand) en onvoldoende resultaat met andere behandelingen (zie diagnose Achillespeestendinopathie) in combinatie met
 • Deze ingreep kan in dagziekenhuisopname doorgaan. Eén nacht opname wordt soms voorzien wanneer reïnsertietechniek wordt gebruikt.
vraag

Wat moet er gebeuren voor de ingreep:

 • Ga naar het secretariaat orthopedie en de opnamedienst om de administratieve zuil van uw opname te regelen
 • Neem afspraak met uw huisarts voor de preoperatieve onderzoeken en vragenlijsten. Vergeet de resultaten niet mee te nemen bij opname
 • Vergeet niet te vermelden als u allergisch bent aan medicatie, latex of ontsmettingsmiddelen
 • Bloedverdunners moeten soms gestopt worden, bepaal dit met de orthopedist of huisarts
 • U wordt opgenomen de dag van de ingreep via dageziekenhuis. Vanaf 12 u ’s nachts mag u niets meer eten of drinken.
 • Voet en enkel worden best grondig gewassen voor opname met zeep en zo mogelijk eventueel met isobetadinezeep (rode flacon):
 • Bij opname wordt uw voet eveneens nog eens grondig ontsmet.
vraag

Hoe verloopt de ingreep

 • De ingreep wordt uitgevoerd door uw behandelende orthopedist, bijgestaan door zijn assistenten (arts-specialisten in opleiding), operatieverpleegkundigen en de anesthesist.
 • Gezien de patiënt in buiklig wordt geplaatst gaat dit door onder algemene verdoving.
 • Een incisie wordt gemaakt over de Achillespees of de aanhechting ervan centraal achteraan. Bij een behandeling voor een louter haglundfenomeen wordt soms een insnede gerbuikt aan de buitenzijde van de achillespees en hielbeen. De insnede meet meestal 5-10-tal centimeter. De ingreep zelf wordt beschreven bij “operatieve ingreep”.
 • Meestal worden de patiënten pas echt wakker en goed bewust in de ontwaakkamer.
 • De geopereerde zijde (Achillespees) bevindt zich dan in een onderbeengips. U krijgt de geregeld pijnstilling toegediend zo nodig.
 • Eens goed wakker keert u terug naar uw kamer.
vraag

Beleid tijdens de hospitalisatie

 • Na de ingreep komt uw behandelend chirurg u nog zien voor ontslag.
 • De nodig attesten voor arbeidsongeschiktheid, thuisverpleging en medicatie worden meegegeven.
 • U ontvangt tevens een ontslagbrief gericht aan uw huisarts (die krijgt zij/hij eveneens via digitale mail).
 • Uw controle afspraak wordt geregeld en u krijgt hiervan een bevestigingsbrief.
 • Deze eerste controle gaat door via de gipskamer waar de open gips wordt vervangen door een synthetische gips.
vraag

Nazorg

 • Operatie met reinsertie van Achillespees (Insertionele tendinopathie):

  • 6 weken gips waarvan 3 weken niet steunen en drie weken loopgips.
  • Hechtingen te verwijderen na 2 weken postop.
  • Nadien kinesitherapie met gangrevalidatie, en verstevigingsoefeningen voor de achillespees.
  • Fietsen op hometrainer kan gestart na 6 weken.
  • Joggen na drie maand op te starten, contact en springsporten na 5-6 maand.
 • Operatie met peignage van de pees (niet insertionele tendinopathie):
  • 3 weken loopgips nadien start kine.
  • Fietsen progressief na 3-4 weken.
  • lopen na 6-8 weken progressief op te bouwen.
  • Spierversterkende oefeningen tot 3-4 maand na de ingreep.
vraag

Beleid na ontslag:

 • U stapt met krukken en steunt niet op het geopereerde been tot zolang uw arts dit voorziet. Meestal is dit voor deze ingreep 4-6 weken. Indien er evenwel enkel een “peignage” van de achillespees plaats vond kan er onmiddellijk worden gesteund met een loopgips.
 • Hoogstand van het been is aangewezen, zeker eerste dagen, zowel ‘s nachts continu maar ook overdag gedurende meerdere periodes van 30 minuten. Wanneer de gips gespannen aanvoelt kan dit door de zwelling zijn en is hoogstand en rust aangeraden.
 • Eerste weken dient men ook één maal per dag een injectie tegen tromboflebitis (verstopping van de aders) te krijgen.Deze kan u eigenhandig plaatsen onderhuids in de buik of laten zetten door een thuisverpleegster. Een attest hiervoor heeft u ontvangen bij ontslag. Deze injecties moeten worden geplaatst zolang er een gips aanwezig is en/of u onvoldoende rondstapt.
 • Voldoende bewegen met de tenen en knie.
 • Neem voldoende pijnstillers (paracetamol 1gr tot 4 maal per dag). Bij hevige pijn kan u tradonal odis 50mg tussendoor nemen. Een ontstekingsremmer kan eventueel ook maar dit wordt best met uw behandeld arts of huisarts voordien besproken
 • Er werd onmiddelijk na de ingreep een (open)gipsspalk aangelegd die na enkele dagen op de gipskamer wordt vervangen door een synthetische gips. In totaal wordt 6 weken gegipst waarvan de eerste 3-4 weken zonder steunname. Bij een peignage wordt slechts drie weken gegipst en mag er onmiddellijk worden gesteund met loopgips.
 • Na zes weken volgt opstart kinesitherapie met in eerste instantie mobiliseren van de enkel en nadien verstevigingsoefeningen.
 • Totale revalidatie bedraagt vier tot zes maand. Fietsen en zwemmen kan na zes weken. Joggen na drie maand en contactsporten vaak pas na 4-6 maand.
 • U kan zeker niet met de wagen rijden zolang u gipsbehandeling heeft en krukken gebruikt.
vraag

Controle en opvolging:

 • Er werd onmiddelijk na de ingreep een (open)gipsspalk aangelegd die na enkele dagen op de gipskamer wordt vervangen door een synthetische gips. De afspraak voor deze eerste consultatie wordt voor u geregeld de dag van de ingreep. Een bevestigingsbrief wordt u meegegeven.
 • In totaal wordt 5 tot 6 weken gegipst waarvan de eerste 3-4 weken zonder steunname. Bij een peignage wordt slechts drie weken gegipst en mag er onmiddellijk worden gesteund met loopgips.
 • Uw controle afspraken worden voorzien na ongeveer 1 week, 3 weken (verwijderen hechtingen) en 6 weken. Na 6 weken wordt geen nieuwe gips aangelegd. Bij iedere controle wordt u de datum en het uur van uw volgende controle meegedeeld. Bij peignage wordt de gips na drie weken definitief verwijderd en dan gestart met kinesitherapie.
 • De (voor)laatste controle volgt meestal een drietal maand na de ingreep.
vraag

Revalidatie:

 • Na zes weken (drie weken voor peignage) volgt opstart kinesitherapie met in eerste instantie mobiliseren van de enkel en nadien verstevigingsoefeningen. Het kinesitherapie attest wordt u overhandigd ofwel de dag van de ingreep of bij het verwijderen van de laatste gips.
 • Totale revalidatie bedraagt vier tot zes maand. Fietsen en zwemmen kan na zes weken. Joggen na drie maand en contactsporten vaak pas na 4-6 maand.
 • Bij een peignage ingreep wordt kine gestart na drie weken. De loopgips wordt op drie weken verwijderd. Joggen kan geleidelijk terug gestart na 6-8 weken spierversterkende oefeningen zijn nodig tot 3-4 maand na de ingreep.
vraag

Eventuele complicaties:

 • Elke chirurgische ingreep heeft mogelijke complicaties, al is de kans erop klein.
 • Wondontsteking kan bij elke chirurgische ingreep. Deze manifesteert zich ten vroegste 3 tot 4 dagen na de ingreep maar kan ook later. Alarmsymptomen: koorts, hevige pijn op de wonde moet de gips verwijderd
 • Zwelling en nabloeding zijn mogelijk. Hoogstand is noodzakelijk.
 • Indien gips te veel knelt is controle bij een uw arts of via de gipskamer steeds aangewezen.
 • Een negatieve reactie op de verdoving.
 • Een ontsteking rond de hechtingsdraad.
 • Schade aan bloedvaten of zenuwen.
 • Chronisch pijnsyndroom
vraag

Nog enkele tips:

Indien u vragen hebt of ongerust bent, kan u het secretariaat orthopedie bereiken via mail of per telefoon.