Achillespees operatie

Ingreep aan de achillespees owv peesslijtage of scheur

De Achilllespees wordt soms geopereerd indien ze volledig gescheurd blijkt, meestal na een sportongeval, of indien er een langdurige “ontsteking” aanwezig is die na voldoende niet-operatieve behandeling niet verbeterd.

Bij een gescheurde pees worden de uiteinden bij elkaar gebracht en met een stevige draad gehecht.
Nadien volgt gipsbehandeling en kan de eerste weken niet worden gesteund.

Niet alle achillespeesscheuren moeten operatief gehecht worden. Een niet-operatieve behandeling kan in veel gevallen eveneens een goed resulltaat geven. De voor- en nadelen worden bekeken volgens de patiënt en de aard van de scheur.

Een “ontsteking” van de Achilllespees is eigenlijk een overbelastingletsel wat heel vaak zonder operatie kan worden behandeld.

Deze overbelasting kan zich voordoen ter hoogte van de aanhechting op het hielbeen of hoger op de pees. Vaak is er zwelling.

Bij operatie wordt de pees opengemaakt en het zieke weefsel wordt verwijderd. Gebeurt dit ter hoogte van de aanhechting dan wordt vaak ook een stukje van het hielbeen weggenomen. Soms wordt de aanhechting van de achillespees volledig losgemaakt en nadien terug vastgemaakt met speciale botankers. Na dergelijke ingreep is gipsbehandeling eveneens noodzakelijk.

Meer uitleg over achillespeesontsteking en achillespeesruptuur.

U kan terecht bij volgende artsen