Maak een afspraak
Maak een afspraak

Ziekte van Kienböck

Uitleg & behandeling

U wenst informatie over


Dit is een aandoening waarbij 1 van de 8 handwortelbeentjes (het os lunatum) spontaan afsterft. De oorzaak is een gebrekkige bloedvoorziening. Er zijn heel wat behandelingsmogelijkheden, maar de resultaten zijn vaak teleurstellend.


vraag

Wat is de ziekte van Kienböck:

Het maanvormige handwortelbeentje of het os lunatum is 1 van de 8 handwortelbeentjes. In zeldzame gevallen ontvangt dit beentje minder bloed dan de andere handwortelbeentjes en dit kan tot afsterven van het botje leiden (= avasculaire necrose). De echte oorzaak van deze aandoening is niet gekend, maar er wordt verondersteld dat de oorzaak multifactorieel is.

De ziekte verloopt in verschillende stadia (classificatie van Lichtman) en afhankelijk van het stadium waarin de aandoening zich bevindt, kan een behandeling worden voorgesteld. De resultaten na behandeling echter, zijn vaak ontgoochelend. Uiteindelijk ontstaat er artrose in de pols.

vraag

Klachten:

Polspijn bij belasting, bewegingsbeperking en zwelling. De klachten zijn meer of minder uitgesproken, afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt.

vraag

Diagnose:

 • Anamnese

 • Klinisch onderzoek

 • RX

 • NMR

 • Botscan

vraag

Waarom behandelen:

 • Om de pijn weg te nemen
 • Om verder afsterven van het botje tegen te gaan
 • Om artrose te vermijden
vraag

Welke behandeling hangt af van:

 • het stadium waarin de aandoening zich bevindt
 • de last van patiënt
 • de professionele activiteiten van patiënt
 • rookgedrag

Niet-operatieve behandeling

 • relatieve rust (rustspalk)
 • ontstekingsremmers
 • infiltratie met cortisone

Operatieve behandeling

 • Revascularisatie van het os lunatum mbv gevasculariseerde botgreffe.
 • Inkorten van spaakbeen (verkortingsosteotomie radius).
 • Polsdenervatie.
 • Proximale rij resectie. 1

 • Gedeeltelijke of volledige polsarthrodese.

Meer info ivm uw opname.

Operatie: samengevat

Verblijf Verblijf

Dagopname of 1 nacht opname

Anesthesie Anesthesie
 • Locoregionale verdoving = de arm is verdoofd
 • algemene verdoving
Duur operatie Duur operatie

afhankelijk van het type ingreep

Immobilisatie Immobilisatie

afhankelijk van de ingreep

Kinesitherapie Kinesitherapie

afhankelijk van de ingreep

Wondverzorging Wondverzorging

Wonde bedekt laten

Thuisverpleging Thuisverpleging

in principe niet noodzakelijk

Sporten Sporten

afhankelijk van de ingreep

Autorijden Autorijden

afhankelijk van de ingreep

Wassen Wassen

van zodra de hechtingen verwijderd zijn

Werkonbekwaam Werkonbekwaam

1 - 3 maanden

Volledig herstel Volledig herstel

afhankelijk van de ingreep

Operatie: uitgebreide uitleg

vraag

Wat moet u doen vóór de ingreep:

 • Nuchter: U bent nuchter de dag van de operatie (= niet eten, drinken of roken vanaf middernacht vóór de operatie). Indien u in de namiddag wordt geopereerd, is een beperkt ontbijt toegestaan. U dient wel minstens 6 uur vóór de operatie nuchter te zijn! Thuismedicatie mag ‘s ochtends nog worden ingenomen met een klein slokje water. Geen koffie of andere dranken !
 • Bloedverdunners: In overleg met uw huisarts, wordt de inname van bloedverdunners tijdelijk gestopt. Asaflow mag in principe verder worden ingenomen.
 • Vooronderzoeken: Zo nodig wordt voor de operatie bij de huisarts een bloedafname en ECG afgenomen. Het resultaat wordt meegenomen de dag van de operatie.
 • Samenwerkingsdocument: U neemt het samenwerkingsdocument ingevuld en ondertekend mee de dag van de operatie en geeft dit aan de verpleegkundige.
 • Suikerziekte: In geval van suikerziekte zal u vroeg worden behandeld en is het belangrijk de diabetesmedicatie pas na een ontbijt nà de operatie in te nemen.
 • Allergieën: Vergeet niet te vermelden indien u allergisch bent aan medicatie, latex of ontsmettingsmiddelen
 • Gelnagels: U draagt bij voorkeur geen valse nagels. U heeft propere nagels.
 • Sierraden: U draagt geen ringen aan de te opereren hand. Zo nodig vraagt u hulp (bv. juwelier) om de ring (tijdelijk) te verwijderen.
 • Kledij: U draagt kledij met korte / losse mouwen.
vraag

U wordt geopereerd in AZ St Jan Brugge:

 • Dagziekenhuis:

De werkdag vóór uw operatie zal u worden opgebeld door de vooropname eenheid ('VOE'). Er zal u worden gemeld hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht. U mag rechtstreeks naar de verdieping van het dagziekenhuis.

U hoeft niet via de inschrijvingskiosk op het gelijkvloers te passeren.

 • Kortverblijf:
vraag

U wordt geopereerd in AZ St Lucas Brugge:

In dagziekenhuis:

U neemt de werkdag vóór uw operatie tussen 17u30 en 18u30 telefonisch contact met het secretariaat van de dagkliniek (050 / 36 90 10). Het uur van opname zal u meegedeeld worden.

In kortverblijf:

vraag

Welke verdoving:

 • Locoregionale verdoving:

Bij deze vorm van verdoving wordt de volledige hand of arm verdoofd door enkele verdovende prikjes in de onderarm (polsblok) of oksel (plexus anesthesie). Deze verdoving wordt toegediend door de anesthesist. Met deze manier van verdoving slaapt de volledige hand. De patiënt voelt dat er geopereerd wordt maar het doet geen pijn.

 • Algemene verdoving
vraag

Hoe verloopt de ingreep:

 • Indien de ingreep onder locoregionale verdoving plaatsvindt, wordt een knelband opgeblazen aan de bovenarm (zoals een bloeddrukmeter) zodat bloedloos kan geopereerd worden. Deze knelband kan wat vervelend zijn, maar de operatie duurt niet lang.
 • De hand en arm wordt volledig ontsmet. Nadien worden steriele doeken aangebracht.
vraag

Tijdens de hospitalisatie:

De operatie vindt plaats in dagopname of kortverblijf.

vraag

Administratie:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Mutualiteit
 • Verzekering
 • Beroepsziekte
 • ...

Neem uw in te vullen administratie mee:

 1. naar de operatiezaal, of,
 2. de dag na de operatie bij de huisarts of gipskamer
vraag

Na ontslag:

 • Autorijden: Zolang u een gips draagt met u zelf niet met de wagen rijden.
 • Opnameduur: dagopname / kortverblijf
 • Verdoving: De locoregionale of algemene verdoving
 • Pijnstillers: paracetamol
 • Controles na de ingreep:
  afhankelijk van het type ingreep
vraag

Controle en opvolging:

 • doorgaans wordt de pt teruggezien op de gipskamer, 1 dag na de ingreep
 • 2 - 6 - 12 weken
vraag

Revalidatie:

 • Onmiddellijk bewegen van de vingers en pols is aanbevolen.
 • Kinesitherapie enkel indien nodig
vraag

Eventuele complicaties:

 • wondinfectie
 • postoperatieve pijn thv het litteken.
 • Sudeck / CRPS / algoneurodystrofie
vraag

Nog enkele tips:

- Hou de hand na de operatie voldoende hoog en beweeg voldoende met de vingers en pols. Dit beperkt de postoperatieve zwelling.

AZ Sint-Jan Brugge
Ruddershove 10
8000 Brugge
+32 (0) 50 / 45 21 60
ortho@azsintjan.be

AZ Sint-Lucas Brugge
Sint-Lucaslaan 29
8310 Brugge
+32 (0) 50 / 36 53 10
ortho@stlucas.be

Orthoclinic
Gistelse Steenweg 446
8200 Brugge
+32 (0) 50 / 30 10 70
ortho@stlucas.be

SFX
Spaanse Loskaai 1
8000 Brugge
+32 (0) 50 / 47 04 30
ortho@azsintjan.be

Private praktijk Knokke
Graaf Jansdijk 29/1
8300 Knokke
+32 (0) 50 / 30 10 70 (Privaat Sint-Andries)
www.seacure.be