Ulnair impactie syndroom

Uitleg & behandeling

U wenst informatie over

 • Indien de ellepijp (ulna) langer is dan het spaakbeen (radius) kan dit een conflict en pijn veroorzaken aan de binnenzijde van de pols.
 • De pijn treedt vnl op bij belasting en bij polsdeviatie.
vraag

Wat is een ulnair impactie syndroom

 • De voorarm bestaat uit 2 voorarmbeenderen die thv de pols een gewricht vormen met de handwortelbeentjes. Indien 1 van de 2 voorarmbeenderen langer is dan de andere (in dit geval de ellepijp (ulna) tov het spaakbeen (radius)) kan er een conflict ontstaan thv de pols, voornamelijk bij belasting en bij bepaalde bewegingen. De pijn situeert zich dan aan de pinkzijde van de pols.

 • Op scan wordt er vocht waargenomen in het bot (botoedeem) van zowel de ulna als 1 van de handwortelbeentjes (os lunatum).

vraag

Klachten

Pijn aan de binnenzijde (= pinkzijde) van de pols, vnl bij belasting of polsdeviatie.

vraag

Diagnose

 • Anamnese

 • Klinisch onderzoek

 • RX (vergelijkende opnames tss de 2 polsen)

 • Aan te vullen met: NMR van de pols en/of botscan

vraag

Waarom behandelen

 • Om de pijn in de pols te doen afnemen.
vraag

Welke behandeling hangt af van

 • de ernst van de klachten.
 • de verwachtingen van de patiënt.

Niet-operatieve behandeling

 • relatieve rust met nachtspalk
 • pijnstillers en / of ontstekingsremmers.

Operatieve behandeling

 • Polsarthroscopie:

  • Wafer procedure (deels verwijderen van de ulnakop met een bolfrees).
 • Ulna verkortingsosteotomie:
  • ​​​​​​​​​​​​​​Inkorten van de ulna met enkele milimeters en herfixeren dmv plaat en schroeven. 1

Operatie: samengevat

Verblijf Verblijf

Dagopname of 1 nacht opname

Anesthesie Anesthesie

Locoregionale verdoving of algemene verdoving

Duur operatie Duur operatie

Polsarthroscopie: 45 min

Ulna verkortingsosteotomie: 45 - 60 min

Immobilisatie Immobilisatie
 • Kijkoperatie: 2 weken afneembare spalk.
 • Verkortingsosteotomie: onderarmgips (duur afhankelijk van de ingreep)
Kinesitherapie Kinesitherapie

zo nodig, eenmaal uit het gips

Wondverzorging Wondverzorging

Niet nodig

Thuisverpleging Thuisverpleging

niet noodzakelijk

Sporten Sporten

Polsarthroscopie: na 6 weken

Verkoringsosteotomie: 3 maanden

Autorijden Autorijden

eenmaal uit het gips

Wassen Wassen

van zodra uit het gips

Werkonbekwaam Werkonbekwaam

1 - 3 maanden

Volledig herstel Volledig herstel

6 - 12 maanden

Operatie: uitgebreide uitleg

vraag

Wat moet u doen vóór de ingreep:

 • Nuchter: U bent nuchter de dag van de operatie (= niet eten, drinken of roken vanaf middernacht vóór de operatie). Indien u in de namiddag wordt geopereerd, is een beperkt ontbijt toegestaan. U dient wel minstens 6 uur vóór de operatie nuchter te zijn! Thuismedicatie mag ‘s ochtends nog worden ingenomen met een klein slokje water. Geen koffie of andere dranken !
 • Bloedverdunners: In overleg met uw huisarts, wordt de inname van bloedverdunners tijdelijk gestopt. Asaflow mag in principe verder worden ingenomen.
 • Vooronderzoeken: Zo nodig wordt voor de operatie bij de huisarts een bloedafname en ECG afgenomen. Het resultaat wordt meegenomen de dag van de operatie.
 • Samenwerkingsdocument: U neemt het samenwerkingsdocument ingevuld en ondertekend mee de dag van de operatie en geeft dit aan de verpleegkundige.
 • Suikerziekte: In geval van suikerziekte zal u vroeg worden behandeld en is het belangrijk de diabetesmedicatie pas na een ontbijt nà de operatie in te nemen.
 • Allergieën: Vergeet niet te vermelden indien u allergisch bent aan medicatie, latex of ontsmettingsmiddelen
 • Gelnagels: U draagt bij voorkeur geen valse nagels. U heeft propere nagels.
 • Sierraden: U draagt geen ringen aan de te opereren hand. Zo nodig vraagt u hulp (bv. juwelier) om de ring (tijdelijk) te verwijderen.
 • Kledij: U draagt kledij met korte / losse mouwen.
vraag

U wordt geopereerd in AZ St Jan Brugge:

 • Dagziekenhuis:

De werkdag vóór uw operatie zal u worden opgebeld door de vooropname eenheid ('VOE'). Er zal u worden gemeld hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht. U mag rechtstreeks naar de verdieping van het dagziekenhuis.

U hoeft niet via de inschrijvingskiosk op het gelijkvloers te passeren.

 • Kortverblijf:
vraag

U wordt geopereerd in AZ St Lucas Brugge:

In dagziekenhuis:

U neemt de werkdag vóór uw operatie tussen 17u30 en 18u30 telefonisch contact met het secretariaat van de dagkliniek (050 / 36 90 10). Het uur van opname zal u meegedeeld worden.

In kortverblijf:

vraag

Welke verdoving:

 • Locoregionale verdoving:

Bij deze vorm van verdoving wordt de volledige hand of arm verdoofd door enkele verdovende prikjes in de onderarm (polsblok) of oksel (plexus anesthesie). Deze verdoving wordt toegediend door de anesthesist. Met deze manier van verdoving slaapt de volledige hand. De patiënt voelt dat er geopereerd wordt maar het doet geen pijn.

 • Algemene verdoving
vraag

Hoe verloopt de ingreep:

 • Indien de ingreep onder locoregionale verdoving plaatsvindt, wordt een knelband opgeblazen aan de bovenarm (zoals een bloeddrukmeter) zodat bloedloos kan geopereerd worden. Deze knelband kan wat vervelend zijn, maar de operatie duurt niet lang.
 • De hand en arm wordt volledig ontsmet. Nadien worden steriele doeken aangebracht.
vraag

Tijdens de hospitalisatie:

De operatie vindt plaats in dagopname of kortverblijf.

vraag

Administratie:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Mutualiteit
 • Verzekering
 • Beroepsziekte
 • ...

Neem uw in te vullen administratie mee:

 1. naar de operatiezaal, of,
 2. de dag na de operatie bij de huisarts of gipskamer
vraag

Na ontslag:

 • Autorijden: Zolang u een gips draagt met u zelf niet met de wagen rijden.
 • Opnameduur: dagopname / kortverblijf
 • Verdoving: De locoregionale of algemene verdoving
 • Pijnstillers: paracetamol
 • Controles na de ingreep:
  afhankelijk van het type ingreep
vraag

Controle en opvolging:

 • doorgaans wordt de pt teruggezien op de gipskamer, 1 dag na de ingreep
 • 2 - 6 - 12 weken
vraag

Revalidatie:

 • Onmiddellijk bewegen van de vingers en pols is aanbevolen.
 • Kinesitherapie enkel indien nodig
vraag

Eventuele complicaties:

 • wondinfectie
 • postoperatieve pijn thv het litteken.
 • Sudeck / CRPS / algoneurodystrofie
vraag

Nog enkele tips:

- Hou de hand na de operatie voldoende hoog en beweeg voldoende met de vingers en pols. Dit beperkt de postoperatieve zwelling.