Maak een afspraak
Maak een afspraak

TFCC scheur

Uitleg & behandeling

U wenst informatie over

 • Het TFCC wordt beschouwd als de meniscus van de pols. Een letsel van het TFCC kan ontstaan na een polstrauma, of tgv overbelasting (bv. door repetitieve bewegingen).
 • Pijn ontstaat meestal bij afduwen of draaibewegingen van de pols.


vraag

Wat is een TFCC letsel


 • Het TFCC (triangulair fibrocartilagineus complex) is een structuur in de pols, zoals de meniscus in de knie. Het verbindt en stabiliseert de 2 voorarmbeenderen (radius en ulna) thv hun gewricht, DRUJ (distaal radio-ulnair gewricht). Anderzijds fungeert het TFCC als schokdemper voor de pols, door als buffer op te treden tss de ulna en de handwortelbeentjes.


 • Een letsel aan het TFCC kan ontstaan na een trauma of na repetitieve belastende bewegingen. Een letsel kan ook optreden als de ulna in verhouding langer is dan de radius en het TFCC ingeklemd geraakt tss de ulna en de handwortelbeentjes. In dit geval spreekt men van een ‘ulnar abutment`.
vraag

Klachten

 • Pijn aan de pinkzijde (ulnaire) zijde van de pols bij afduwen en wringbewegingen.
 • Soms kan dit een instabiliteitsgevoel in de pols veroorzaken.
vraag

Diagnose

 • Klinisch onderzoek

 • RX

 • Echo

 • Best aan te vullen arthro-CT / arthro-NMR.
  (= een scan van de pols waarbij contraststof wordt ingespoten in het polsgewricht).

vraag

Waarom behandelen

 • Om de pijn (hoofdzakelijk bij draaibewegingen van de pols) te doen afnemen.
 • Om de instabiliteitsklachten in de pols te doen afnemen.
 • Om kracht in de pols te herstellen.
vraag

Welke behandeling hangt af van

 • de ernst van de klachten.
 • de uitgebreidheid van het letsel.

Niet-operatieve behandeling

 • vermijden van uitlokkende factoren
 • rust, dmv nachtspalk.
 • handtherapie met polsstabiliserende oefeningen
 • kuur ontstekingsremmers
 • locale cortisone infiltratie

Operatieve behandeling

 • Polsarthroscopie / kijkoperatie:

  • dmv kleine huidincisies wordt met een camera in de pols gekeken. Het TFCC letsel wordt geïnspecteerd en behandeld dmv:

   • een debridement met een shaver.
   • een TFCC hechting. video 1

   • een reïnsertie van het TFCC aan de aanhechtingsplaats.
 • Open TFCC herstel

Meer info ivm uw opname.

Operatie: samengevat

Verblijf Verblijf

Dagopname of 1 nacht opname

Anesthesie Anesthesie

Locoregionale verdoving of algemene verdoving

Duur operatie Duur operatie

30 min - 1u30 min

Immobilisatie Immobilisatie
 • kijkoperatie met enkel shaving: 2 weken afneembare spalk
 • kijkoperatie met reïnsertie: 6 weken gips, waarvaan eerste 2 ellebooggips
Kinesitherapie Kinesitherapie

zo nodig, eenmaal uit het gips

Wondverzorging Wondverzorging

niet nodig. de wondjes helen spontaan, zonder hechtingen.

Thuisverpleging Thuisverpleging

niet noodzakelijk

Sporten Sporten

vanaf 6 - 12 weken

Autorijden Autorijden

eenmaal uit het gips

Wassen Wassen

van zodra uit het gips

Werkonbekwaam Werkonbekwaam

1 - 3 maanden

Volledig herstel Volledig herstel

6 - 12 maanden

Operatie: uitgebreide uitleg

vraag

Wat moet u doen vóór de ingreep:

 • Nuchter: U bent nuchter de dag van de operatie (= niet eten, drinken of roken vanaf middernacht vóór de operatie). Indien u in de namiddag wordt geopereerd, is een beperkt ontbijt toegestaan. U dient wel minstens 6 uur vóór de operatie nuchter te zijn! Thuismedicatie mag ‘s ochtends nog worden ingenomen met een klein slokje water. Geen koffie of andere dranken !
 • Bloedverdunners: In overleg met uw huisarts, wordt de inname van bloedverdunners tijdelijk gestopt. Asaflow mag in principe verder worden ingenomen.
 • Vooronderzoeken: Zo nodig wordt voor de operatie bij de huisarts een bloedafname en ECG afgenomen. Het resultaat wordt meegenomen de dag van de operatie.
 • Samenwerkingsdocument: U neemt het samenwerkingsdocument ingevuld en ondertekend mee de dag van de operatie en geeft dit aan de verpleegkundige.
 • Suikerziekte: In geval van suikerziekte zal u vroeg worden behandeld en is het belangrijk de diabetesmedicatie pas na een ontbijt nà de operatie in te nemen.
 • Allergieën: Vergeet niet te vermelden indien u allergisch bent aan medicatie, latex of ontsmettingsmiddelen
 • Gelnagels: U draagt bij voorkeur geen valse nagels. U heeft propere nagels.
 • Sierraden: U draagt geen ringen aan de te opereren hand. Zo nodig vraagt u hulp (bv. juwelier) om de ring (tijdelijk) te verwijderen.
 • Kledij: U draagt kledij met korte / losse mouwen.
vraag

U wordt geopereerd in AZ St Jan Brugge:

 • Dagziekenhuis:

De werkdag vóór uw operatie zal u worden opgebeld door de vooropname eenheid ('VOE'). Er zal u worden gemeld hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht. U mag rechtstreeks naar de verdieping van het dagziekenhuis.

U hoeft niet via de inschrijvingskiosk op het gelijkvloers te passeren.

 • Kortverblijf:
vraag

U wordt geopereerd in AZ St Lucas Brugge:

In dagziekenhuis:

U neemt de werkdag vóór uw operatie tussen 17u30 en 18u30 telefonisch contact met het secretariaat van de dagkliniek (050 / 36 90 10). Het uur van opname zal u meegedeeld worden.

In kortverblijf:

vraag

Welke verdoving:

 • Locoregionale verdoving:

Bij deze vorm van verdoving wordt de volledige hand of arm verdoofd door enkele verdovende prikjes in de onderarm (polsblok) of oksel (plexus anesthesie). Deze verdoving wordt toegediend door de anesthesist. Met deze manier van verdoving slaapt de volledige hand. De patiënt voelt dat er geopereerd wordt maar het doet geen pijn.

 • Algemene verdoving
vraag

Hoe verloopt de ingreep:

 • Indien de ingreep onder locoregionale verdoving plaatsvindt, wordt een knelband opgeblazen aan de bovenarm (zoals een bloeddrukmeter) zodat bloedloos kan geopereerd worden. Deze knelband kan wat vervelend zijn, maar de operatie duurt niet lang.
 • De hand en arm wordt volledig ontsmet. Nadien worden steriele doeken aangebracht.
vraag

Tijdens de hospitalisatie:

De operatie vindt plaats in dagopname of kortverblijf.

vraag

Administratie:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Mutualiteit
 • Verzekering
 • Beroepsziekte
 • ...

Neem uw in te vullen administratie mee:

 1. naar de operatiezaal, of,
 2. de dag na de operatie bij de huisarts of gipskamer
vraag

Na ontslag:

 • Autorijden: Zolang u een gips draagt met u zelf niet met de wagen rijden.
 • Opnameduur: dagopname / kortverblijf
 • Verdoving: De locoregionale of algemene verdoving
 • Pijnstillers: paracetamol
 • Controles na de ingreep:
  afhankelijk van het type ingreep
vraag

Controle en opvolging:

 • doorgaans wordt de pt teruggezien op de gipskamer, 1 dag na de ingreep
 • 2 - 6 - 12 weken
vraag

Revalidatie:

 • Onmiddellijk bewegen van de vingers en pols is aanbevolen.
 • Kinesitherapie enkel indien nodig
vraag

Eventuele complicaties:

 • wondinfectie
 • postoperatieve pijn thv het litteken.
 • Sudeck / CRPS / algoneurodystrofie
vraag

Nog enkele tips:

- Hou de hand na de operatie voldoende hoog en beweeg voldoende met de vingers en pols. Dit beperkt de postoperatieve zwelling.

AZ Sint-Jan Brugge
Ruddershove 10
8000 Brugge
+32 (0) 50 / 45 21 60
ortho@azsintjan.be

AZ Sint-Lucas Brugge
Sint-Lucaslaan 29
8310 Brugge
+32 (0) 50 / 36 53 10
ortho@stlucas.be

Orthoclinic
Gistelse Steenweg 446
8200 Brugge
+32 (0) 50 / 30 10 70
ortho@stlucas.be

SFX
Spaanse Loskaai 1
8000 Brugge
+32 (0) 50 / 47 04 30
ortho@azsintjan.be

Private praktijk Knokke
Graaf Jansdijk 29/1
8300 Knokke
+32 (0) 50 / 30 10 70 (Privaat Sint-Andries)
www.seacure.be