Maak een afspraak
Maak een afspraak

Scafoidfractuur

Uitleg & behandeling

U wenst informatie over


 • Het scafoïd is één van de 8 handwortelbeentjes in de pols. Van al de handwortelbeentjes breekt dit het vaakst. Meestal is dergelijke breuk een gevolg van een achterwaartse val op een uitgestrekte pols.
 • Een scafoïdfractuur geneest doorgaans moeizaam. In het slechtste geval kan dit leiden tot polsartrose. Om de kans op breukgenezing te verhogen wordt vaak een operatie uitgevoerd.
vraag

Wat is een scafoidfractuur

 • Het scafoïd of bootvormig beentje is het belangrijkste van de 8 handwortelbeentjes. Als dit beentje breekt kan dit, bij slechte genezing, een nefaste invloed hebben op het functioneren van de pols. Op termijn kan dit immers leiden tot polsartrose.
 • De verklaring van de moeizame genezing van een scafoïdfractuur ligt in de bloedvoorziening die anders verloopt dan de meeste botjes in het lichaam. Om de kansen op fractuurheling te verhogen wordt dergelijke breuk meestal geoperereerd.
vraag

Klachten

Pijn en zwelling in de pols, meer bepaald in de “anatomische snuifdoos”.

vraag

Diagnose

 • anamnese

 • klinisch onderzoek

 • RX

 • zo nodig bijkomende scan: CT, NMR of botscan 1

vraag

Waarom behandelen

 • Om de kans op genezing te vergroten
 • Om de pols sneller te kunnen mobiliseren
 • Om sneller het werk te kunnen hervatten
vraag

Welke behandeling hangt af van

 • de lokalisatie van de breuk in het scafoïd.
 • de professionele activiteit van de patiënt.
 • rookgedrag van patiënt (roken is nefast voor de breukgenezing, los van het type behandeling).

Niet-operatieve behandeling

Gipsimmobilisatie gedurende 8 weken.
- Zonder garantie op breukgenezing.
- Ondermeer roken heeft hier een bepalende factor.

Operatieve behandeling


Plaatsen van een schroef.

 • Voordeel:
  1) Meer garantie op vastgroeien van de breuk.
  2)
  Sneller bewegen en belasten van de pols.
 • Een scafoidfractuur die niet geneest kan leiden tot een pseudartrose, wat dan kan resulteren in polsartrose.


Meer info ivm uw opname en de verdoving.

Operatie: samengevat

Verblijf Verblijf

Dagopname

Anesthesie Anesthesie

Locoregionale verdoving of algemene verdoving

Duur operatie Duur operatie

20 min

Immobilisatie Immobilisatie

afhankelijk van de ernst van de breuk en de ingreep: 2 weken afneembare tot 4 weken vaste gips

Kinesitherapie Kinesitherapie

zo nodig, eenmaal uit het gips

Wondverzorging Wondverzorging

Wonde bedekt laten

Thuisverpleging Thuisverpleging

in principe niet noodzakelijk

Sporten Sporten

vanaf 6 - 12 weken

Autorijden Autorijden

eenmaal uit het gips

Wassen Wassen

van zodra de hechtingen verwijderd zijn

Werkonbekwaam Werkonbekwaam

4 - 8 weken

Volledig herstel Volledig herstel

2 - 3 maanden

Operatie: uitgebreide uitleg

vraag

Wat moet u doen vóór de ingreep:

 • Nuchter: U bent nuchter de dag van de operatie (= niet eten, drinken of roken vanaf middernacht vóór de operatie). Indien u in de namiddag wordt geopereerd, is een beperkt ontbijt toegestaan. U dient wel minstens 6 uur vóór de operatie nuchter te zijn! Thuismedicatie mag ‘s ochtends nog worden ingenomen met een klein slokje water. Geen koffie of andere dranken !
 • Bloedverdunners: In overleg met uw huisarts, wordt de inname van bloedverdunners tijdelijk gestopt. Asaflow mag in principe verder worden ingenomen.
 • Vooronderzoeken: Zo nodig wordt voor de operatie bij de huisarts een bloedafname en ECG afgenomen. Het resultaat wordt meegenomen de dag van de operatie.
 • Samenwerkingsdocument: U neemt het samenwerkingsdocument ingevuld en ondertekend mee de dag van de operatie en geeft dit aan de verpleegkundige.
 • Suikerziekte: In geval van suikerziekte zal u vroeg worden behandeld en is het belangrijk de diabetesmedicatie pas na een ontbijt nà de operatie in te nemen.
 • Allergieën: Vergeet niet te vermelden indien u allergisch bent aan medicatie, latex of ontsmettingsmiddelen
 • Gelnagels: U draagt bij voorkeur geen valse nagels. U heeft propere nagels.
 • Sierraden: U draagt geen ringen aan de te opereren hand. Zo nodig vraagt u hulp (bv. juwelier) om de ring (tijdelijk) te verwijderen.
 • Kledij: U draagt kledij met korte / losse mouwen.
vraag

U wordt geopereerd in AZ St Jan Brugge:

 • Dagziekenhuis:

De werkdag vóór uw operatie zal u worden opgebeld door de vooropname eenheid ('VOE'). Er zal u worden gemeld hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht. U mag rechtstreeks naar de verdieping van het dagziekenhuis.

U hoeft niet via de inschrijvingskiosk op het gelijkvloers te passeren.

 • Kortverblijf:
vraag

U wordt geopereerd in AZ St Lucas Brugge:

In dagziekenhuis:

U neemt de werkdag vóór uw operatie tussen 17u30 en 18u30 telefonisch contact met het secretariaat van de dagkliniek (050 / 36 90 10). Het uur van opname zal u meegedeeld worden.

In kortverblijf:

vraag

Welke verdoving:

 • Locoregionale verdoving:

Bij deze vorm van verdoving wordt de volledige hand of arm verdoofd door enkele verdovende prikjes in de onderarm (polsblok) of oksel (plexus anesthesie). Deze verdoving wordt toegediend door de anesthesist. Met deze manier van verdoving slaapt de volledige hand. De patiënt voelt dat er geopereerd wordt maar het doet geen pijn.

 • Algemene verdoving
vraag

Hoe verloopt de ingreep:

 • Indien de ingreep onder locoregionale verdoving plaatsvindt, wordt een knelband opgeblazen aan de bovenarm (zoals een bloeddrukmeter) zodat bloedloos kan geopereerd worden. Deze knelband kan wat vervelend zijn, maar de operatie duurt niet lang.
 • De hand en arm wordt volledig ontsmet. Nadien worden steriele doeken aangebracht.
vraag

Tijdens de hospitalisatie:

De operatie vindt plaats in dagopname of kortverblijf.

vraag

Administratie:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Mutualiteit
 • Verzekering
 • Beroepsziekte
 • ...

Neem uw in te vullen administratie mee:

 1. naar de operatiezaal, of,
 2. de dag na de operatie bij de huisarts of gipskamer
vraag

Na ontslag:

 • Autorijden: Zolang u een gips draagt met u zelf niet met de wagen rijden.
 • Opnameduur: dagopname / kortverblijf
 • Verdoving: De locoregionale of algemene verdoving
 • Pijnstillers: paracetamol
 • Controles na de ingreep:
  afhankelijk van het type ingreep
vraag

Controle en opvolging:

 • doorgaans wordt de pt teruggezien op de gipskamer, 1 dag na de ingreep
 • 2 - 6 - 12 weken
vraag

Revalidatie:

 • Onmiddellijk bewegen van de vingers en pols is aanbevolen.
 • Kinesitherapie enkel indien nodig
vraag

Eventuele complicaties:

 • wondinfectie
 • postoperatieve pijn thv het litteken.
 • Sudeck / CRPS / algoneurodystrofie
vraag

Nog enkele tips:

- Hou de hand na de operatie voldoende hoog en beweeg voldoende met de vingers en pols. Dit beperkt de postoperatieve zwelling.

AZ Sint-Jan Brugge
Ruddershove 10
8000 Brugge
+32 (0) 50 / 45 21 60
ortho@azsintjan.be

AZ Sint-Lucas Brugge
Sint-Lucaslaan 29
8310 Brugge
+32 (0) 50 / 36 53 10
ortho@stlucas.be

Orthoclinic
Gistelse Steenweg 446
8200 Brugge
+32 (0) 50 / 30 10 70
ortho@stlucas.be

SFX
Spaanse Loskaai 1
8000 Brugge
+32 (0) 50 / 47 04 30
ortho@azsintjan.be

Private praktijk Knokke
Graaf Jansdijk 29/1
8300 Knokke
+32 (0) 50 / 30 10 70 (Privaat Sint-Andries)
www.seacure.be