Scafo-lunaire dissociatie

Uitleg & behandeling

U wenst informatie over

 • Het ligament tussen het scafoïd en os lunatum, 2 handwortelbeentjes in de pols, kan scheuren bij specifieke polstrauma’s.
 • Dit is een ernstig letsel dat adequaat moet behandeld worden om te voorkomen dat de pols op termijn artrose ontwikkelt. 1

vraag

Wat is een scafolunaire dissociatie

 • De pols heeft 8 handwortelbeentjes die onderling worden verbonden met ligamenten en zo gewrichtjes vormen. De ligamenten zorgen voor beweeglijkheid en stabiliteit in deze gewrichtjes.
 • Indien het ligament tussen 2 specifieke handwortelbeentjes scheurt (het scafoïd en os lunatum), kan dit kwalijke gevolgen hebben voor de pols. Een dergelijk letsel ontstaat meestal na een val achteruit op een uitgestrekte hand. De behandeling in dit geval is quasi altijd operatief.
 • Het letsel wordt vaak pas laattijdig opgemerkt. In dat geval is het niet steeds vanzelfsprekend een herstel van het ligament uit te voeren. Indien er reeds polsartrose aanwezig is, is herstel van het ligament weinig zinvol. Een ‘salvage’ procedure is dan de enige oplossing.
vraag

Klachten

 • Pijn
 • Zwelling
 • Bewegingsbeperking
 • Krachtverlies
 • Instabiliteitsgevoel in de pols.
vraag

Diagnose:

 • Anamnese

 • Klinisch onderzoek

 • RX

 • Arthro-CT

 • NMR

 • Diagnostische kijkoperatie

vraag

Waarom behandelen

 • Om het ligament te herstellen.
 • Om de klachten te doen afnemen.
 • Om de evolutie naar polsartrose af te remmen of af te stoppen.
vraag

Welke behandeling hangt af van

 • De uitgebreidheid van het ligamentair letsel.
 • De eventueel reeds bestaande polsartrose.
 • De klachten van patiënt.
 • De coöperatie van patiënt (job, rookgedrag, bereidheid tot revalidatie,...).

Niet-operatieve behandeling

 • Relatieve rust met nachtspalk.
 • Handtherapie met polsstabiliserende oefeningen.
 • Op maat gemaakte pols orthese.

Operatieve behandeling

 • Polsarthroscopie:
  Kijkoperatie van de pols met primair herstel van het ligament. Zo nodig met tijdelijke pinning. 1
 • Open procedure:
  Reconstructie van het scafolunaire ligament.
  Indien primair herstel niet meer mogelijk is. Ook in dit geval wordt er tijdelijk gepind. 2

Operatie: samengevat

Verblijf Verblijf

Dagopname / 1 nacht opname

Anesthesie Anesthesie

Locoregionale verdoving of algemene verdoving

Duur operatie Duur operatie

45 min - 1u30

Immobilisatie Immobilisatie

afhankelijk van de ingreep:
2 - 6 weken

Kinesitherapie Kinesitherapie

zo nodig, eenmaal uit het gips

Wondverzorging Wondverzorging

Wonde bedekt laten

Thuisverpleging Thuisverpleging

in principe niet noodzakelijk

Sporten Sporten

vanaf 3 maanden na de operatie

Autorijden Autorijden

eenmaal uit het gips

Wassen Wassen

van zodra de hechtingen verwijderd zijn

Werkonbekwaam Werkonbekwaam

3 maanden

Volledig herstel Volledig herstel

1 jaar

Operatie: uitgebreide uitleg

vraag

Wat moet u doen vóór de ingreep:

 • Nuchter: U bent nuchter de dag van de operatie (= niet eten, drinken of roken vanaf middernacht vóór de operatie). Indien u in de namiddag wordt geopereerd, is een beperkt ontbijt toegestaan. U dient wel minstens 6 uur vóór de operatie nuchter te zijn! Thuismedicatie mag ‘s ochtends nog worden ingenomen met een klein slokje water. Geen koffie of andere dranken !
 • Bloedverdunners: In overleg met uw huisarts, wordt de inname van bloedverdunners tijdelijk gestopt. Asaflow mag in principe verder worden ingenomen.
 • Vooronderzoeken: Zo nodig wordt voor de operatie bij de huisarts een bloedafname en ECG afgenomen. Het resultaat wordt meegenomen de dag van de operatie.
 • Samenwerkingsdocument: U neemt het samenwerkingsdocument ingevuld en ondertekend mee de dag van de operatie en geeft dit aan de verpleegkundige.
 • Suikerziekte: In geval van suikerziekte zal u vroeg worden behandeld en is het belangrijk de diabetesmedicatie pas na een ontbijt nà de operatie in te nemen.
 • Allergieën: Vergeet niet te vermelden indien u allergisch bent aan medicatie, latex of ontsmettingsmiddelen
 • Gelnagels: U draagt bij voorkeur geen valse nagels. U heeft propere nagels.
 • Sierraden: U draagt geen ringen aan de te opereren hand. Zo nodig vraagt u hulp (bv. juwelier) om de ring (tijdelijk) te verwijderen.
 • Kledij: U draagt kledij met korte / losse mouwen.
vraag

U wordt geopereerd in AZ St Jan Brugge:

 • Dagziekenhuis:

De werkdag vóór uw operatie zal u worden opgebeld door de vooropname eenheid ('VOE'). Er zal u worden gemeld hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht. U mag rechtstreeks naar de verdieping van het dagziekenhuis.

U hoeft niet via de inschrijvingskiosk op het gelijkvloers te passeren.

 • Kortverblijf:
vraag

U wordt geopereerd in AZ St Lucas Brugge:

In dagziekenhuis:

U neemt de werkdag vóór uw operatie tussen 17u30 en 18u30 telefonisch contact met het secretariaat van de dagkliniek (050 / 36 90 10). Het uur van opname zal u meegedeeld worden.

In kortverblijf:

vraag

Welke verdoving:

 • Locoregionale verdoving:

Bij deze vorm van verdoving wordt de volledige hand of arm verdoofd door enkele verdovende prikjes in de onderarm (polsblok) of oksel (plexus anesthesie). Deze verdoving wordt toegediend door de anesthesist. Met deze manier van verdoving slaapt de volledige hand. De patiënt voelt dat er geopereerd wordt maar het doet geen pijn.

 • Algemene verdoving
vraag

Hoe verloopt de ingreep:

 • Indien de ingreep onder locoregionale verdoving plaatsvindt, wordt een knelband opgeblazen aan de bovenarm (zoals een bloeddrukmeter) zodat bloedloos kan geopereerd worden. Deze knelband kan wat vervelend zijn, maar de operatie duurt niet lang.
 • De hand en arm wordt volledig ontsmet. Nadien worden steriele doeken aangebracht.
vraag

Tijdens de hospitalisatie:

De operatie vindt plaats in dagopname of kortverblijf.

vraag

Administratie:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Mutualiteit
 • Verzekering
 • Beroepsziekte
 • ...

Neem uw in te vullen administratie mee:

 1. naar de operatiezaal, of,
 2. de dag na de operatie bij de huisarts of gipskamer
vraag

Na ontslag:

 • Autorijden: Zolang u een gips draagt met u zelf niet met de wagen rijden.
 • Opnameduur: dagopname / kortverblijf
 • Verdoving: De locoregionale of algemene verdoving
 • Pijnstillers: paracetamol
 • Controles na de ingreep:
  afhankelijk van het type ingreep
vraag

Controle en opvolging:

 • doorgaans wordt de pt teruggezien op de gipskamer, 1 dag na de ingreep
 • 2 - 6 - 12 weken
vraag

Revalidatie:

 • Onmiddellijk bewegen van de vingers en pols is aanbevolen.
 • Kinesitherapie enkel indien nodig
vraag

Eventuele complicaties:

 • wondinfectie
 • postoperatieve pijn thv het litteken.
 • Sudeck / CRPS / algoneurodystrofie
vraag

Nog enkele tips:

- Hou de hand na de operatie voldoende hoog en beweeg voldoende met de vingers en pols. Dit beperkt de postoperatieve zwelling.