Mallet vinger

Uitleg & behandeling

U wenst informatie over

Bij een malletvinger hangt het laatste kootje van de vinger af. Dit kan spontaan of na een (banaal) trauma. De oorzaak is een doorgeknapte strekpees of een breukje. De behandeling is, zo mogelijk, dmv een spalkje. Soms is een operatie noodzakelijk.

vraag

Wat is een malletvinger

Bij een malletvinger hangt het laatste kootje af. Dit kan plots ontstaan of na een banaal trauma, waarbij het laatste kootje een plotse beweging naar beneden maakt. Hierdoor scheurt ofwel de strekpees af, ofwel ontstaat er een fractuur.

vraag

Klachten

 • Afhangend laatste kootje van de vinger
 • Op termijn kan een zwanehalsdeformatie ontstaan.
vraag

Diagnose

 • Anamnese
 • Klinisch onderzoek
 • Echografie
 • RX
vraag

Waarom behandelen

 • Om ervoor te zorgen dat het laatste kootje terug gestrekt kan worden.
vraag

Welke behandeling hangt af van

 • de diagnose: tendineuze vs beenderige mallet.
 • de duur tussen ontstaan van de mallet en 1e behandeling
 • de uitgebreidheid op beeldvorming: echo en radiografie.

Niet-operatieve behandeling

 • Mallet spalkje: spalkje met het laatste kootje in gestrekte positie. Dit spalkje wordt bij voorkeur op maat gemaakt.

  • 6 weken te dragen in geval van tendineuze mallet.
  • 8 weken in geval van beenderige mallet die conservatief behandeld kan worden.

Operatieve behandeling

 • In geval van een fractuur 1 hangt het af van de grootte van het fractuurfragment en de stand van de breuk of er al dan niet een ingreep nodig is. Hiervoor bestaan verschillende technieken, bv. pinning 2 .
 • In geval van een langbestaande tendineuze mallet die niet het gewenste resultaat geeft na een conservatieve behandeling (dmv een spalkje), kan eventueel een tenodermodese worden uitgevoerd.
 • Een langbestaande malletvinger kan evolueren naar een zwanehals-deformiteit (= swanneck). 1

  Indien dit functioneel hinderend is kan eventueel een ingreep (SORL) worden overwogen.