Maak een afspraak
Maak een afspraak

Golferselleboog

Uitleg & behandeling

U wenst informatie over

Een golferselleboog wordt wetenschappelijk een epicondylitis medialis genoemd. Deze aandoening typeert zich door pijn aan de binnenkant van de elleboog en ontstaat door overbelasting van de buigpezen van de pols. Geeft klassiek pijn op/over de aanhechtingsplaats van de buigpezen op de binnenste botknobbel van de elleboog, de epicondylus medialis. Het is een gelijkaardige aandoening als een tenniselleboog, maar dan aan de binnenkant van de elleboog en komt minder frequent voor.

QR code: 1

vraag

Wat is een golferselleboog

 • De peesontsteking ontstaat door overbelasting van de gemeenschappelijk aanhechting van zowel de buigpezen van de pols als de pronator teres. Deze laatste spier is medeverantwoordelijk voor pronatie (of binnenwaartse rotatie) van de voorarm. Hun aanhechting bevindt zich ter hoogte van de epicondylus medialis en is onderhevig aan slijtage. Bij overmatige overbelasting ontstaan er microscheurtjes, die vervolgens aanleiding geven tot littekenweefsel in de pees. 1

 • Wanneer de overbelasting aanhoudt en de pees onvoldoende herstelt, ontstaat er een vicieuze cirkel met toename van ontstekingsweefsel en immatuur littekenweefsel in de pees. De peesontsteking is dan ook een feit.
 • De mate van overbelasting varieert van persoon tot persoon. Vaak gaat het om manueel repetitief fysiek werk, al horen slechte repetitieve bewegingen tijdens racketsporten, gewichtheffen of schoonmaak ook tot de mogelijkheden.
vraag

Klachten

 • De pijn typeert zich over de epicondylus medialis, aan de binnenzijde van de elleboog.

 • Naast pijn bij het actief gebruik van de buigpezen van de pols, kan deze ook uitgelokt worden bij actieve pronatie van de voorarm (de handpalm naar beneden draaien). Pijn kan uitstralen over de voorarm en hand.

 • Bij langer bestaande klachten kan de elleboog stijf aanvoelen en zal de kracht ook afnemen in de voorarm.

 • Minder frequent gaan klachten ook gepaard met inklemming van de elleboogzenuw (nervus Ulnaris). Dit laatste uit zich door tintelingen en verminderd gevoel in de pink en ringvinger.

vraag

Diagnose

 • Anamnese
 • Klinisch onderzoek
 • Echografie
 • Radiografie
 • NMR (zo nodig)
 • Bij aanwezigheid van tintelingen in pink en ringvinger kan eventueel ook een EMG worden aangevraagd.
vraag

Waarom behandelen

De patiënt wordt behandeld om op een efficiënte manier zijn levenskwaliteit terug te winnen. Bij langer bestaande klachten, kan dit een duidelijke weerslag hebben op het dagelijks/professioneel leven. Langdurige zenuwinklemming kan een belangrijke weerslag hebben op de handfunctie.

vraag

De behandelingskeuze is afhankelijk van

 • De duur en intensiteit van de klachten.
 • De ingesteldheid en verwachtingen van de patiënt.
 • De reeds voltrokken behandeling.
Acute of beperkte golferselleboog

Niet-operatieve behandeling

Elke behandeling begint met een conservatieve aanpak. Dat wil eenvoudig zeggen, zonder operatie.

 • Rust.
 • Ijsapplicatie.
 • Pijnstilling.
 • Ontstekingsremmers.
 • Tijdelijk vermijden van pijn-uitlokkende factoren of repetitieve bewegingen.
 • Brace: Een brace kan helpen om de pezen te ontlasten. Op die manier laat je recuperatie en herstel toe van de pezen.
 • Kinesitherapie: is uiteraard een toegevoegde waarde zijn. Hierbij is het onderdeel van individuele stretching van de zieke pezen zeer belangrijk. Naast de manuele therapie, leer je oefeningen aan om de spieren van de voorarm soepel en sterk te maken. Specifiek bij golfersellebogen wordt er ook intensief gewerkt op een correcte positie van de schouder en schouderblad (wetenschappelijk - GIRD: Glenohumeral Internal Rotation Deficit). Dagelijkse stretching, met o.a. de ‘Sleeper stretch’ en de ‘Corner Pectoralis stretch’, vormen een meerwaarde in de behandeling van golfersellebogen.
 • Cortisone infiltraties: In tegenstelling tot wat vroeger systematisch gebeurde, worden inspuitingen met cortisone de laatste jaren meer en meer verlaten. Dit omwille van zijn kortdurende werking, en is nefast op langere termijn.
 • PRP: Een inspuiting met ‘PRP’ (Plated Riched Plasma) is een relatief nieuwe techniek. Na een klassieke bloedafname wordt je bloed gecentrifugeerd en wordt een hoog concentratie aan bloedplaatjes in het bloedplasma bekomen. Dit plasma bevat een hoge concentratie aan groeifactoren. Deze worden dan vervolgens geïnjecteerde in de pees. De hoge concentratie aan groeifactoren stimuleert het helingsproces voor het peesletsel. Dit proces kan meermaals herhaald worden, volgens nood en snelheid van herstel.
Chronische of uitgebreide golferselleboog

Operatieve behandeling

 • Alleen patiënten die na een conservatieve behandeling van 6 maanden tot 1 jaar, blijvende klachten ondervinden, stevenen af op een heelkundige behandeling.
 • Door de nabijgelegen elleboogzenuw, wordt voor een golferselleboog enkel een open operatie uitgevoerd.

Meer info ivm uw opname en de verdoving.

De operatie: samengevat

Verblijf Verblijf

Dagopname

Anesthesie Anesthesie

Locoregionale verdoving

Duur operatie Duur operatie

25 minuten

Wondgenezing Wondgenezing

2 weken

Immobilisatie Immobilisatie

2 weken

Kinesitherapie Kinesitherapie

Kinesitherapie zo nodig op te starten na 2 weken

Wassen Wassen

Na 2 weken

Werkonbekwaam Werkonbekwaam

3 - 6 maanden (afhankelijk van de job)

Sporten Sporten

Na 2 weken, progressief

Autorijden Autorijden

Na 2 weken

Volledig herstel Volledig herstel

Na 6 - 9 maanden

De operatie: uitgebreide uitleg

vraag

De ingreep: wat en voor wie

Alleen patiënten die conservatief zijn uitbehandeld voor een therapieresistente golferselleboog, stevenen af op een heelkundige behandeling. Via een incisie aan de binnenzijde van de elleboog, zal het slechte litteken- en peesweefsel verwijderd worden uit de zieke pees. Op die manier kan de pees zich herstellen met nieuw stevig littekenweefsel.

vraag

Wat moet er gebeuren voor de ingreep

Voorafgaand aan de ingreep zal de patiënt zich begeven naar zijn huisarts voor het volgende:

 • Preoperatieve vragenlijst ( allergie / medicatiefiche/…)
 • Afname van preoperatieve onderzoeken.
 • Controle van de antistolling.
 • Advies tot rookstop.
vraag

Hoe verloopt de ingreep

De ingreep verloopt via het dagziekenhuis en gebeurt preferentieel onder plaatselijke verdoving (locoregionale anesthesie). Het doel van de ingreep is om via een incisie, het litteken – en ontstekingsweefsel van de zieke peesaanhechting weg te halen en de spanning op de pees te verminderen. Indien zenuwinklemming aanwezig is, zal de zenuw eveneens bevrijd worden. Finaal zal de arm geïmmobiliseerd worden in een tijdelijk spalk of drukverband.

vraag

Beleid tijdens de hospitalisatie

Een goede pijncontrole staat centraal in de verdere nazorg tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Verder kan de nodige wond – en toiletzorg verricht worden.

vraag

Beleid na ontslag

De patiënt krijgt voor 2 weken een drukverband en rustspalk. Het verband dient altijd droog en proper te blijven. De rustspalk mag meermaals per dag even af, om de elleboog rustig te plooien en te strekken. Dit om postoperatieve stijfheid van de elleboog te voorkomen. Pijnstilling zal systematisch voorgeschreven en ingenomen worden, om een maximaal comfort en spoedig herstel te garanderen.

vraag

Controle en opvolging

 • Na 2 weken worden de draadjes verwijderd. De rustspalk is dan ook verleden tijd. Men zal aangemoedigd worden de volledige arm zo functioneel mogelijk te gebruiken.
 • Na 6 weken gebeurt een 2e postoperatieve controle. Indien blijvende stijfheid van de elleboog kan de behandeling aangepast worden en kinesitherapie eventueel opgedreven worden.
vraag

Revalidatie

 • Je mag de pees weer belasten na 6 weken. Maximale kracht is pas voorzien na 3 maanden. Let op, het duurt drie tot zes maanden alvorens de pees helemaal genezen is. Hoe snel het gaat, varieert van persoon tot persoon.
 • In tegenstelling tot een tenniselleboog, vraagt de revalidatie van een golferselleboog iets meer tijd en inspanningen. Voornamelijk de actieve pronatie van de voorarm zal als laatste recupereren. Geduld is hierbij een mooie zaak.
 • Indien er vooraf klachten van zenuwinklemming waren, zal de zenuw geleidelijk aan recupereren. De graad van inklemming bepaalt mee de snelheid van recuperatie en zicht op volledig herstel.
 • Arbeidsongeschiktheid: 8 weken voor bureauwerk en 4 tot 6 maanden voor manueel of zwaar werk.
vraag

Eventuele complicaties

Elke ingreep houdt risico’s in, hoe klein de kans ook is:

 • Infectie of wondproblemen
 • Nabloeding
 • Zenuwletsel
 • Tijdelijke zwelling en verminderde grijpkracht
 • Elleboog stijfheid
 • Recidief klachten
vraag

Nog enkele tips

Hecht voldoende aandacht aan een correcte en ergonomische werkhouding. Pijnstilling en goed stretchen vormen de basis voor een succesvol conservatief beleid.

AZ Sint-Jan Brugge
Ruddershove 10
8000 Brugge
+32 (0) 50 / 45 21 60
ortho@azsintjan.be

AZ Sint-Lucas Brugge
Sint-Lucaslaan 29
8310 Brugge
+32 (0) 50 / 36 53 10
ortho@stlucas.be

Orthoclinic
Gistelse Steenweg 446
8200 Brugge
+32 (0) 50 / 30 10 70
ortho@stlucas.be

SFX
Spaanse Loskaai 1
8000 Brugge
+32 (0) 50 / 47 04 30
ortho@azsintjan.be

Private praktijk Knokke
Graaf Jansdijk 29/1
8300 Knokke
+32 (0) 50 / 30 10 70 (Privaat Sint-Andries)
www.seacure.be