Cubitaal tunnel syndroom

Uitleg & behandeling

U wenst informatie over

Een inklemming van de elleboogzenuw (nervus ulnaris), aan de binnenzijde van de elleboog, wordt wetenschappelijk een ‘cubital tunnel syndroom’ genoemd. Dit veroorzaakt tintelingen in pink en ringvinger, pijn aan de binnenzijde van de elleboog en op termijn verlies van kracht in de hand en vingers.

QR code: 1

vraag

Wat is het

 • De elleboogzenuw of nervus ulnaris is één van de drie belangrijke zenuwen van de hand. Naast het gevoel in pink en ringvinger, is de zenuw ook in belangrijke mate verantwoordelijk voor het aansturen van de handspieren.
 • De elleboogzenuw verloopt langs de binnenzijde van de elleboog, achter het telefoonbotje (epicondylus medialis), in zijn daarvoor gevormde groeve of tunnel. Deze zenuw ligt net onder de huid en is gemakkelijk voelbaar. Bij het stoten van de elleboog, kan dit de zenuw prikkelen en tijdelijk tintelingen geven tot in pink.
 • In normale omstandigheden glijdt de zenuw ongehinderd in zijn groeve. Een toename van het kaliber van de zenuw door zwelling of litteken, een verdikt overdekkend ligament, een extra spiertje in de groeve (Anconeus epitrochlearis) of overtollig ontstekingsweefsel maken de inklemming van de nervus ulnaris mogelijk.
 • In een beperkte groep van patiënten komen gelijkaardige klachten van een cubital tunnel syndroom niet tot stand door inklemming, maar door instabiliteit van de zenuw. Dit wil zeggen dat de zenuw - bij het plooien van de elleboog - uit zijn groeve treedt en vervolgens de zenuw prikkelt. Behalve een veralgemeende hyperlaxiteit, kan in uitzonderlijke gevallen een prominente triceps spier (Snapping Triceps syndroom) mee aan de basis liggen
vraag

Klachten

Initieel zijn er tintelingen aanwezig in pink en ringvinger, deze leiden onder meer tot een verstoorde nachtrust. Bij langer bestaande klachten treedt er permanente voosheid op ter hoogte van diezelfde vingers. Finaal komt de aansturing van de handspieren in gedrang en smelten de handspieren weg. Typerend is de wijdstand en moeilijk sluiten van de pink tegenaan de ringvinger.

vraag

Diagnose

De diagnose wordt vaak op een zeer efficiënte manier gesteld. Na een goede anamnese en lichamelijk onderzoek, kan de diagnose bevestigd worden doormiddel van een EMG of elektromyografie. Bijkomstige radio- en echografie worden aangevraagd om onderliggende oorzaken uit te sluiten.

Klinische testen/tekens:

 • Teken van Tinel over de groeve
 • Hyperflexie test van de elleboog
 • Stabiliteit van de zenuw
 • Actieve abductie en adductie van de vingers, tegen weerstand
 • Froment sign
 • Wartenberg sign
 • Atrofie hypothenar
vraag

Waarom behandelen

 • De patiënt wordt behandeld om op een efficiënte manier zijn levenskwaliteit terug te winnen. Bij langer bestaande klachten, kan dit een duidelijke weerslag hebben op dagdagelijks activiteiten. Naast permanente voosheid ter hoogte van de pink en ringvinger, treedt ook krachtsverlies op ter hoogte van de hand en vingers.
 • Van zodra het EMG zenuwinklemming vertoont met weerslag op de motorieke functie van de hand, zijn de gevolgen weinig omkeerbaar en is een open release van de zenuw aangewezen.
vraag

De behandelingskeuze is afhankelijk van

 • De duur en intensiteit van de klachten.
 • De ingesteldheid en verwachtingen van de patiënt
 • De reeds voltrokken behandeling

Niet operatief

 • Vermijden van uitlokkende factoren / posities van de elleboog (bv. hyperflexie tijdens de slaap).
 • Pijnstilling +/- ontstekingsremmers
 • Ijsapplicatie

Operatief

 • Via een incisie over de mediale zijde van de elleboog, zal de nervus ulnaris over zijn gehele verloop worden vrijgemaakt (release).
 • Wanneer een instabiele zenuw invaliderende klachten veroorzaakt of wanneer de zenuw instabiel blijkt na een open release, wordt een anterieure transpositie van de zenuw uitgevoerd. Hierbij wordt zenuw verlegd naar de voorzijde van de epicondylus medialis. Na een anterieure transpositie wordt de elleboog voor 2 weken in een rustspalk geplaatst. 1
 • Meer info ivm uw opname en de verdoving.

Operatie: samengevat

Verblijf Verblijf

Dagopname

Anesthesie Anesthesie

Locoregionale of algemene verdoving.

Duur operatie Duur operatie

25 minuten

Wondgenezing Wondgenezing

2 weken

Immobilisatie Immobilisatie

Bij anterieure transpositie: 2 weken elleboogspalk

Kinesitherapie Kinesitherapie

Kinesitherapie zo nodig op te starten na 2 weken

Wassen Wassen

Na 2 weken

Werkonbekwaam Werkonbekwaam

1 - 3 maanden

Sporten Sporten

Na 2 - 4 weken, progressief

Autorijden Autorijden

Na 2 weken

Volledig herstel Volledig herstel

Na 3 - 6 maanden

afhankelijk van de zenuwschade

Operatie: uitgebreide uitleg

vraag

De ingreep: wat en voor wie

 • Patiënten die na een conservatieve behandeling voor een cubital tunnel syndroom blijvende klachten ondervinden, stevenen af op een heelkundige behandeling. Via een incisie over de mediale zijde van de elleboog, zal de nervus ulnaris over zijn gehele verloop worden vrijgemaakt (release).
 • In geval van instabiliteit van de zenuw, zal een anterieure transpositie worden uitgevoerd. Deze laatste kan zowel in een onderhuidse (subcutaan) pocket als onder de spieren (sub-musculair) gebeuren.
vraag

Wat moet er gebeuren voor de ingreep

Voorafgaande aan de ingreep zal de patiënt zich begeven naar zijn huisarts voor het volgende:

 • Preoperatieve vragenlijst ( allergie / medicatiefiche/…)
 • Afname van preoperatieve onderzoeken
 • Controle van de antistolling
 • Advies tot rookstop
vraag

Hoe verloopt de ingreep

De ingreep verloopt via het dagziekenhuis en gebeurt zowel onder plaatselijke als algemene verdoving. Via een incisie over de binnenzijde van de elleboog, wordt de zenuw over zijn gehele verloop vrijgemaakt. In geval van een anterieure transpositie, zal de elleboog een rustspalk krijgen voor 2 weken.

vraag

Beleid tijdens de hospitalisatie

Een goede pijncontrole staat centraal in de verdere nazorg tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Verder kan de nodige wond – en toiletzorg verricht worden.

vraag

Beleid na ontslag

Naargelang de operatie zal de patiënt ofwel een drukverband of rustspalk krijgen. Verbanden dienen altijd droog en proper te blijven. De rustspalk mag meermaals per dag even af, om de elleboog rustig te plooien en te strekken. Dit om postoperatieve stijfheid van de elleboog te voorkomen. Pijnstilling +/- ontstekingsremmers zullen systematisch voorgeschreven en ingenomen worden, om een maximaal comfort en spoedig herstel te garanderen.

vraag

Controle en opvolging

 • Na 2 weken worden de draadjes verwijderd. De rustspalk is dan ook verleden tijd. Men zal aangemoedigd worden de volledige arm zo functioneel mogelijk te gebruiken.
 • Na 6 weken gebeurt een 2e postoperatieve controle. Indien blijvende stijfheid van de elleboog kan de behandeling aangepast worden en kinesitherapie eventueel opgedreven worden.
vraag

Revalidatie

 • De revalidatie na een nervus ulnaris release is over het algemeen niet gecompliceerd. Een spoedig functioneel herstel is hier aan de orde.
 • Nachtelijke tintelingen gaan zeer snel beter. Doch, de mate van inklemming en opgelopen schade aan de zenuw, zullen bepalend zijn voor het termijn tot volledige herstel. De zenuw recupereert aan een snelheid van 1 mm per dag. Van de elleboog tot vingertop (pink) betekent dit al snel enkele maanden.
 • Arbeidsongeschiktheid: gemiddeld 4 weken voor zowel bureau- als fysiek werk.
vraag

Eventuele complicaties

 • Zenuwletsel
 • Tijdelijke voosheid rond litteken / binnenzijde voorarm
 • Nabloeding
 • Wondproblemen/infectie
 • Zenuwpijn over de voorarm
vraag

Nog enkele tips

Tintelingen in pink en ringvinger kunnen sporadisch voorkomen, naargelang de positie van de elleboog. Laat dit niet escaleren en vermijdt uitlokkende factoren. Wanneer alsnog een release wordt uitgevoerd, probeer na afloop de hele arm zo functioneel mogelijk te gebruiken.

AZ Sint-Jan Brugge
Ruddershove 10
8000 Brugge
+32 (0) 50 / 45 21 60
ortho@azsintjan.be

AZ Sint-Lucas Brugge
Sint-Lucaslaan 29
8310 Brugge
+32 (0) 50 / 36 53 10
ortho@stlucas.be

Orthoclinic
Gistelse Steenweg 446
8200 Brugge
+32 (0) 50 / 30 10 70
ortho@stlucas.be

SFX
Spaanse Loskaai 1
8000 Brugge
+32 (0) 50 / 47 04 30
ortho@azsintjan.be

Private praktijk Knokke
Graaf Jansdijk 29/1
8300 Knokke
+32 (0) 50 / 30 10 70 (Privaat Sint-Andries)
www.seacure.be