Osteosynthese heupfractuur

operatief herstel van een breuk van de heup

  • Bij een heupfractuur is het dijbeen (femur) gebroken. Meestal ontstaat het letsel door een val waarna steunname op het aangedane been zo goed als onmogelijk is. De behandeling van deze breuk wordt bepaald door de plaats waar deze zich bevindt.
  • Bij een breuk in het dijbeen (femur) zelf, dus onder het niveau van de femurhals , wordt meestal geopteerd voor een osteosynthese. 1
  • Indien de breuk zich ter hoogte van de femurhals bevindt, zal afhankelijk van de verplaatsing/leeftijd en algemene toestand geopteerd worden voor een osteosynthese of een heupprothese. 2

U kan terecht bij volgende artsen