Maak een afspraak
Maak een afspraak

Elleboogprothese

Kunstgewricht van de elleboog


Een prothese vervangt het ellebooggewricht door een metalen component. Het heeft als voornaamste doel een niet-functionerend gewricht te vervangen. Enerzijds voor vergevorderde en pijnlijke slijtage (artrose), anderzijds voor zeer complexe (niet-reconstrueerbare) breuken in en rond de elleboog.
Een elleboogprothese biedt een zeer goede oplossing voor pijn, mobiliteit – en functieverlies, maar is zeer gevoelig aan slijtage en loslating. Om beide redenen is een elleboogprothese onderworpen aan zeer strenge krachtsrestricties. Deze beperkingen horen strikt nageleefd te worden, als garantie op een zo lang mogelijke overleving van de prothese.

U kan terecht bij volgende artsen

AZ Sint-Jan Brugge
Ruddershove 10
8000 Brugge
+32 (0) 50 / 45 21 60
ortho@azsintjan.be

AZ Sint-Lucas Brugge
Sint-Lucaslaan 29
8310 Brugge
+32 (0) 50 / 36 53 10
ortho@stlucas.be

Orthoclinic
Gistelse Steenweg 446
8200 Brugge
+32 (0) 50 / 30 10 70
ortho@stlucas.be

SFX
Spaanse Loskaai 1
8000 Brugge
+32 (0) 50 / 47 04 30
ortho@azsintjan.be

Private praktijk Knokke
Graaf Jansdijk 29/1
8300 Knokke
+32 (0) 50 / 30 10 70 (Privaat Sint-Andries)
www.seacure.be