Elleboogprothese

Kunstgewricht van de elleboog

Een prothese vervangt het ellebooggewricht door een metalen component. Het heeft als voornaamste doel een niet-functionerend gewricht te vervangen. Enerzijds voor vergevorderde en pijnlijke slijtage (artrose), anderzijds voor zeer complexe (niet-reconstrueerbare) breuken in en rond de elleboog.
Een elleboogprothese biedt een zeer goede oplossing voor pijn, mobiliteit – en functieverlies, maar is zeer gevoelig aan slijtage en loslating. Om beide redenen is een elleboogprothese onderworpen aan zeer strenge krachtsrestricties. Deze beperkingen horen strikt nageleefd te worden, als garantie op een zo lang mogelijke overleving van de prothese.

U kan terecht bij volgende artsen