Elleboogfractuur

Breuk van de elleboog thv boven en/of onderarm

Trauma van de elleboog komen zeer regelmatig voor. Naast breuken groot en klein, zijn letsels ter hoogte van de pezen en gewrichtsbanden niet ongewoon. Letsels die elk op zich een zeker impact hebben op het functioneren van de elleboog. Daarenboven is een gehavende elleboog zeer gevoelig
aan verstijving, waardoor een individuele aanpak steeds verreist is om de weerslag op het dagelijks functioneren te beperken, om restletsels te vermijden en een spoedig herstel te kunnen realiseren.

U kan terecht bij volgende artsen