Maak een afspraak
Maak een afspraak

Automobilisatieschema schouder

  • Een schouder die weinig tot geen slijtage vertoont heeft het potentieel om opnieuw soepel te worden. Ongeacht de aanwezigheid van andere problemen van de schouder (bijvoorbeeld peesscheuren) is de stijfheid op zich steeds verantwoordelijk voor een deel van de pijnklachten. Dit protocol werd gedurende 35 jaar verfijnd en in de kliniek getest door Dr. J.P. Liotard en Dr. G. Walch.
  • Stijfheid beschouwen we als een beperking van de flexie (hand voor het lichaam naar boven het hoofd) en de exorotatie (elleboog tegen het lichaam, hand naar buiten draaien). Om de stijfheid op te volgen registreren we steeds deze 2 posities in liggende houding.
  • Als voorbereiding op een operatie van de rotator cuff, is het van groot belang om de schouder zo soepel mogelijk te krijgen voor de dag van de operatie. Deze pre-operatieve souplesse zal er voor zorgen dat de revalidatie na de operatie des te voorspoediger zal gaan.
  • De oefeningen voor de operatie zijn dezelfde als deze vanaf WEEK 4+ onderaan het schema. Het automobilisatieschema bestaat eruit om zelf de grenzen van de mobiliteit van de schouder op te gaan zoeken volgens het onderstaande schema.
  • De oefeningen dienen 5x na elkaar uitgevoerd te worden, minimaal 5x per dag.
vraag

Week 1-2 na de operatie:

Kruis de handen in liggende houding voor de navel en breng beide handen samen naar boven met de ellebogen licht gebogen. Probeer een positie te vinden met de handen in de lucht, boven het hoofd, die comfortabel is. Probeer vanuit deze positie met beide handen nog iets dichter tegen het bed te komen, hou aan gedurende 5 seconden.


vraag

Week 2-3 na de operatie:

Start in zittende houding. Kruis de handen voor de navel en breng beide handen dicht langs het lichaam naar boven. Probeer het hoogst mogelijke punt boven je hoofd te bereiken en hou aan gedurende 5 seconden.

vraag

Week 4+

Stap 1:
Neem de beide handen met de vingers gekruist voor de navel vast en schuif zacht naar boven toe, tot de handen achter de nek kunnen gehouden worden. Hou de handen tijdens deze oefening dicht bij je, niet ver voor je.


Stap 2:
Trek de beide ellebogen naar achteren toe, zo ver als mogelijk en houd deze positie aan gedurende 5 seconden.


Stap 3:
Trek de beide handen – nog steeds met de vingers gekruist – naar boven. Probeer de ellebogen te strekken. Mik naar een punt boven en achter het hoofd om de souplesse van de schouders zoveel als mogelijk aan te spreken. Houd deze positive aan gedurende 5 seconden.


Deze oefening mag pijn doen, de patiënt controleert immers zelf zijn pijngrens.

Deze oefeningen dienen 5 keer na elkaar uitgevoerd te worden, minimaal 5 maal per dag. Er moet getracht worden de oefeningen tot 3 maanden na de operatie vol te houden. Gedurende deze periode mogen er zeker geen oefeningen met kracht gedaan worden.

AZ Sint-Jan Brugge
Ruddershove 10
8000 Brugge
+32 (0) 50 / 45 21 60
ortho@azsintjan.be

AZ Sint-Lucas Brugge
Sint-Lucaslaan 29
8310 Brugge
+32 (0) 50 / 36 53 10
ortho@stlucas.be

Orthoclinic
Gistelse Steenweg 446
8200 Brugge
+32 (0) 50 / 30 10 70
ortho@stlucas.be

SFX
Spaanse Loskaai 1
8000 Brugge
+32 (0) 50 / 47 04 30
ortho@azsintjan.be

Private praktijk Knokke
Graaf Jansdijk 29/1
8300 Knokke
+32 (0) 50 / 30 10 70 (Privaat Sint-Andries)
www.seacure.be