Anamnese

>
>
>
>
  • Notie van trauma: 
    In abductie en uitwendige rotatie voor anterieure schouderluxatie en in adductie en interne rotatie voor posterieure schouderluxatie (opgelet epilepsie aanval en electrocutie).

  • Hoe jonger de eerste luxatie, hoe groter de kans op recidief (80 à 100% als jonger dan 20 jaar)

  • Aantal luxaties en  type sport bepalen ook de type ingreep 
     Terug