Debridement

>
>
>
>
>
 • Indicatie :
  • Partiele rupturen <3mm
  • Onherstelbare rupturen met pijn maar goede functie
  • Instabiliteit van  de lange bicepspees met cuff ruptuur

 
 • Principe:
  • Optrimmen van de gescheurde pees
  • Bursectomie en zo nodig acromioplastie en tuberoplastie
  • Autoblokkerende tenotomie van de bicepspees

 • Beleid na ontslag:
  • Info voor patiënten
   • Pijnstilling: Paracetamol en Tramadol of analoog. NSAID’s indien geen CI
  • Arbeidsongeschiktheid: 
   • 6 weken als bureau werk
   • 3 maanden als manueel werk
  • Afspraken op de consultatie orthopedie: na 2, 6, 12  weken
  • Kinesitherapie na ontslag (voorschrift), afhankelijk van het letsel 
   • Onmiddellijk
   • Na 2 weken
   • Na 6 weken

 • Resultaat en mogelijke complicaties:
  • Herevaluatie met OXFORD SHOULDER SCORE
  • Afhankelijk van de uitgebreidheid en geassocieerde letsels. Meestal gunstig, weliswaar meestal tijdelijk als het om een onherstelbare cuff ruptuur gaat.
  • Infectie na arthroscopie is zelden, maar niet uitgesloten. Start nooit antibiotica zonder kulturen.
  • Een zenuwletsel is een uitzonderlijke complicatie; Paresthesieën in het territorium van de n. musculocutaneus (ook antebrachii takken) kunnen optreden , maar verdwijnen ook spontaan binnen de drie maanden.
  • Thromboflebitis is uitzonderlijk na een ingreep ter hoogte van de schouder. Preventieve LMWH is standaard niet noodzakelijk.  Terug