Anamnese

>
>
>
>
 • Notie van trauma?

 • Pijn 
  • Lateraal in de schouder
  • Zolang de inflammatoire reactie aanwezig is, is mobiliteit pijnlijk en is er nachtelijke pijn.
  • Eens de inflammatoire pijn voorbij is (na 6 weken), treedt de pijn enkel bij inspanning op
    
 • Krachtsverlies
  • Na  pijn, de tweede klacht. Voornamelijk activiteiten boven schouderhoogte zijn beperkt.
  • Door pijn soms moeilijk te objectiveren

 • Score: OXFORD SHOULDER SCORE 
   Terug