Klinisch onderzoek

>
>
>
>
  • Anterieure instabiliteit:
    apprehentie in abductie + uitwendige rotatie

  • Posterieure instabiliteit:
    apprehentie in adductie + 90° flexie en interne rotatie
     Terug