Omgekeerde schouderprothese met latissimus dorsi transfer

>
>
>
>
>
Info voor zorgverstrekkers > Schouder > Omartrose > Heelkundige behandeling > Omgekeerde schouderprothese met latissimus dorsi transfer >
 • Indicatie
  • Onherstelbare dysfunctie van  de rotatorcuff door een scheur of als gevolg van een fractuur, chronische luxaties of dysplasie.  
  • Ernstig deficiet in uitwendige rotatie: (hand naar mond brengen is actief niet mogelijk)
  • Voorwaarde is een functionele deltoïd

 • Preoperatieve oppuntstelling
 
 • Principe van de ingreep: 
  • Zonder functionele rotator cuff zal de deltoïd de humeruskop naar het acromion trekken waardoor de arm niet in elevatie of abductie kan.
  • Omkeren van de anatomie brengt een mechanisch evenwicht zodat de schouder bijna uitsluitend met de deltoid kan werken
  • De latissimus doris is een interne rotator. Door de insertie rond de humerus te draaien wordt deze spier een externe rotator
  • Deltopectorale of transdeltoidale toegang.
  • Meestal cementloos en onmiddellijk oefenstabiel

 • Verloop van de hospitalisatie: 
 • Beleid na ontslag               
  • Tenzij anders vermeld , oefenstabiele prothese waardoor immobilisatie niet noodzakelijk is
  • Om de Latissimus Dorsi te beschermen is actieve exorotatie gedurende 6 weken niet toegestaan
  • Alle informatie voor de patiënten staat ook op onze site
  • Pijnstilling: Paracetamol en Tramadol of analoog. Geen NSAID’s
  • Arbeidsongeschiktheid (als van toepassing):
   • 3 maanden als bureau werk
   • 6 maanden als manueel werk
  • Afspraken op  consultatie orthopedie: na 2, 6, 12 ,26 en 52  weken
  • Kinesitherapie na ontslag:
  • De revalidatie duurt  ten minste 3 à 6 maanden.

 • MOGELIJKE COMPLICATIES:
  • Zenuwletsels zijn uitzonderlijk
  • Thromboflebitis is uitzonderlijk,preventieve LMWH is standaard niet noodzakelijk.
  • Postoperatieve infectie
   • Acuut (6w) of chronisch
   • Bij vermoeden van infectie na prothese, start NOOIT antibiotica zonder culturen en antibiogram
 • Postoperatieve capsulitis
 • Luxaties, voornamelijk na revisie ingrepen
 • Aseptische loslating (wear) op lang termijn
   Terug