Omgekeerde schouderprothese

>
>
>
>
>
 • Indicatie
  • Onherstelbare dysfunctie van  de rotatorcuff door een scheur of als gevolg van een fractuur, chronische luxaties of dysplasie.  Voorwaarde is een functionele deltoïd

 • Preoperatieve oppuntstelling
 
 • Principe van de ingreep: 
  • Zonder functionele rotator cuff zal de deltoïd de humeruskop naar het acromion trekken waardoor de arm niet in elevatie of abductie kan.
  • Omkeren van de anatomie brengt een mechanisch evenwicht zodat de schouder bijna uitsluitend met de deltoid kan werken
  • Deltopectorale of transdeltoidale toegang.
  • Meestal cementloos en onmiddellijk oefenstabiel 

 • Verloop van de hospitalisatie: 
 • Beleid na ontslag               
  • Tenzij anders vermeld , oefenstabiele prothese waardoor immobilisatie niet noodzakelijk is
  • De informatie voor de patiënten staat ook op onze site
  • Pijnstilling: Paracetamol en Tramadol of analoog. Geen NSAID’s
  • Afspraken op  consultatie orthopedie: na 2, 6, 12 ,26 en 52  weken
  • Kinesitherapie na ontslag: 
  • De revalidatie duurt  ten minste 3 à 6 maanden.

 • MOGELIJKE COMPLICATIES:
  • Zenuwletsels zijn uitzonderlijk
  • Thromboflebitis is uitzonderlijk,preventieve LMWH is standaard niet noodzakelijk.
  • Postoperatieve infectie
   • Acuut (6w) of chronisch
   • Bij vermoeden van infectie na prothese, start NOOIT antibiotica zonder culturen en antibiogram
  • Postoperatieve capsulitis
  • Luxaties, voornamelijk na revisie ingrepen
  • Aseptische loslating (wear) op lang termijn
   Terug