Artroscopisch debridement

>
>
>
>
>
 • Indicatie:
  • Als er weinig of gelocaliseerde schade maar toch persisterende symptomen zijn na conservatieve behandeling 
  • Voornamelijk bij jonge mensen zodat een prothese langer uitgesteld kan worden

 • Preoperatieve oppuntstelling
 • Principe van de ingreepKraakbeenflap
Debridement kraakbeenflap


 • Verloop van de hospitalisatie en postoperatief beleid
 • Beleid na ontslag:
  • De informatie voor de patiënten staat ook op onze site
  • Pijnstilling: Paracetamol en Tramadol of analoog. NSAID’s indien geen CI
  • Arbeidsongeschiktheid: 
   • 6 weken als bureau werk
   • 3 maanden als manueel werk
  • Afspraken op de consultatie orthopedie: na 2, 6, 12  weken
  • Kinesitherapie na ontslag (voorschrift), afhankelijk van het letsel 
 • Resultaat en mogelijke complicaties:
  • Herevaluatie met Oxford shoulder score
  • Afhankelijk van de uitgebreidheid en geassocieerde letsels. Meestal gunstig, weliswaar meestal tijdelijk.
  • Infectie na arthroscopie is zelden, maar niet uitgesloten. Start nooit antibiotica zonder kulturen.
  • Een zenuwletsel is een uitzonderlijke complicatie; Paresthesieën in het territorium van de n. musculocutaneus (ook antebrachii takken) kunnen optreden , maar verdwijnen ook spontaan binnen de drie maanden.
  • Thromboflebitis is uitzonderlijk na een ingreep ter hoogte van de schouder. Preventieve LMWH is standaard niet noodzakelijk.
   Terug