Anatomische schouderprothese

>
>
>
>
>
 • Indicatie
  • Omartrose met functionele  rotator cuff en  zonder dysplasie van het glenoïd (totaal of hemi als het kraakbeen van het glenoïd intact is).

 • Preoperatieve oppuntstelling:
 • Principe van de ingreep: 
  • Toegang tot het schoudergewricht  door een subscapularis tenotomie of osteotomie van tuberculum minus.
  • Meestal een cementloze steel (standaard of resurfacing) en humeruskop in legering van metaal.
  • Glenoïd component is ofwel in gecementeerd polyethyleen  ofwel cemenloze titaniumcup met gewrichtsoppevlakte in polyethyleen.

 • Verloop van de hospitalisatie: 
 • Beleid na ontslag
  • Op het einde van de ingreep werd de subscapularis opnieuw vastgehecht. 
   • De prothese is onmiddellijk stabiel maar de osteotomie of de sutuur van de subscapularis moet zoals na een  rotatorcuff herstel gedurende 6 weken beschermd worden: geen exorotatie >30° gedurende 3 maanden
  • De informatie voor de patiënten staat ook op onze site
  • 6 weken  antalgische draagdoek. Alle mobilisaties (ook de passieve) moeten gebeuren zonder pijn.
  • Pijnstilling: Paracetamol en Tramadol of analoog. Geen NSAID’s
  • Arbeidsongeschiktheid als van toepassing: 
   • 3 maanden als bureau werk
   • 6 maanden als manueel werk
  • Afspraken op  consultatie orthopedie: na 2, 6, 12 ,26 en 52  weken
  • Kinesitherapie na ontslag: 
  • De revalidatie duurt  ten minste 3 à 6 maanden.

 • MOGELIJKE COMPLICATIES:
  • Zenuwletsels zijn uitzonderlijk
  • Thromboflebitis is uitzonderlijk,preventieve LMWH is standaard niet noodzakelijk
  • Postoperatieve infectie
   • Acuut (6w) of chronisch 
   • Bij vermoeden van infectie na prothese, start NOOIT antibiotica zonder culturen en antibiogram
  • Ruptuur van de subscapularis
  • Postoperatieve capsulitis
  • Luxaties, voornamelijk na revisie ingrepen
  • Aseptische loslating (wear) op lang termijn
   Terug