Heelkundige behandeling

>
>
>
>
 • Indicatie: 
  Persisterende klachten na maximale conservatieve therapie (minimum 3 à 6 maanden behandeling)

 • Contra –indicatie
  Voluntaire instabilitieit!

 • Preoperatieve oppuntstelling
 • Principe:
  • Doel is het kapsel op te spannen via plicaturen of verplaatsing
  • Geassocieerde letsels zoals labrumscheuren worden ook behandeld

 • Verloop van de hospitalisatie en postoperatief beleid: 
 • Beleid na ontslag:
  • De ingroeifase duurt 6 weken à 3 maanden, daarna is er nog een remodellering gedurende een 6 tal maanden. De revalidatie duurt dus ten minste 12 maanden.
  • De informatie voor de patiënten staat ook op onze site
  • 6 weken immobilisatie  enkel ’s nachts. Alle mobilisaties (ook de passieve) moeten gebeuren zonder pijn.
  • Pijnstilling: Paracetamol en Tramadol of analoog. Geen NSAID’s
  • Arbeidsongeschiktheid: 
   • 2 maanden als bureau werk
   • 3 à 6 maanden als manueel werk
  • Afspraken op de consultatie orthopedie: na 2, 6, 12 en 26 weken
  • Kinesitherapie na ontslag, afhankelijk van letsel
   • Voornameljk stabilisatie, geen stretching!
   • Onmiddellijk, na twee weken of na zes weken
  • 6 weken geen sport en 6 maand geen contact- of balsport

 • Resultaat en mogelijke complicaties:
  • Recidief is de meest voorkomende complicatie door de onderliggende algemene hyperlaxiteit
  • Verminderde uitwendige rotatie komt frequent voor en  verdwijnt meestal spontaan. 
  • Infectie na artroscopie is zelden, maar niet uitgesloten. Start nooit antibiotica zonder kulturen.
  • Een zenuwletsel is een uitzonderlijke complicatie; Paresthesieën in het territorium van de n. musculocutaneus (ook antebrachii takken) kunnen optreden , maar verdwijnen ook spontaan binnen de drie maanden.
  • Thromboflebitis is uitzonderlijk na een ingreep ter hoogte van de schouder. Preventieve LMWH is standaard niet noodzakelijk.  Terug