Anamnese

>
>
>
>

Spontaan ontstane pijn, bijna altijd nachtelijke pijn

Mobiliteitsverlies is soms onopgemerkt in beginstadium

Score: Oxford shoulder score  en visuele analoge pijnschaal (VAS)

 

 vas    Terug