Voorste kruisbandletsels

>
>
>
Info voor zorgverstrekkers > Knie > Voorste kruisbandletsels >

Anatomie:

 • De voorste kruisband is opgebouwd uit twee bundels: de anteromediale (AM) bundel en de posterolaterale (PL) bundel. De AM bundel is vooral verantwoordelijk voor de voor-achterwaartse stabiliteit terwijl de rotatoire stabiliteit deels opgevangen wordt door de PL bundel. 
 • Ook ter hoogte van de laterale zijde van de knie bevindt zich een belangrijke stabiliserende structuur: het anterolateraal ligament (ALL). Dit ligament kan bij voorste kruisbandletsels ook geraakt zijn en hiermee dient rekening gehouden te worden bij de behandeling. 
 • De voorste kruisband speelt een voorname rol in het tegengaan van de anterieure translatie van de tibia tov de femur, alsook als stabilisator tegen valgusstress. 

Pathofysiologie:

 • Valgus-extern rotatie trauma van de knie met blokkage van onderbeen/voet
 • Hyperextensieletsel van de knie
 • Varus-interne rotatie van de knie

Anamnese: 

 • Navraag type trauma
 • Soms wordt een ‘knak’ gewaar geworden 
 • Functio laesa na trauma
 • Zwelling van de knie (vrij snel na het trauma)

Klinisch onderzoek:  

 • Bij acuut letsel: 
  • Vaak moeilijk onderzoek agv zwelling: punctie ter nazicht hemartrose
  • Na punctie kan onderzoek (beperkt) mogelijk zijn
 • In tweede fase of bij oud letsel: 
  • Verhoogde Lachmann, Voorste schuiflade, Pivot Shift
 • Tevens testen van mogelijke geassocieerde letsels (MCL, PCL, PLC, meniscusletsels)

Oppuntstelling: 

 • Initieel staande standaard röntgen opnames -Face, Profiel, Axiaal - ter uitsluiten van beenderige letsels (acuut trauma). 
 • Tweede fase MRI
 • Geen tot weinig voor (artro-)CT

Behandeling: 
Conservatieve behandeling: 

 • Indicatie:
  • Geïsoleerde letsels bij jonge sedentaire patiënten
  • Geïsoleerde letsels boven de leeftijd van 45-50 jaar (doch afhankelijk van activiteitsniveau en instabiliteit!)
 • Therapie: 
  • Nsaid, relatieve rust, eventueel noodzaak tot bracing
  • Kortstondige immobilisatie bij geassocieerde MCL sprain
  • Fysiotherapie (18 maal, 2-3 maal per week) ter tonificatie van quadriceps en hamstrings, gangrevalidatie en proprioceptieve training
  • Fysiotherapie wordt ook opgestart alvorens operatieve behandeling

Heelkundige behandeling: 

 • Indicatie: 
  • Jonge, actieve patiënten
  • Geassocieerde letsels (meniscus, kraakbeen, multiligamentaire letsels)
  • Falend conservatief beleid met restinstabiliteit 
 • Type ingreep: 
  • Artroscopische voorstekruisband-reconstructie (Figuur 1)
   • Reconstructie van de voorste kruisband met anatomische positie 
   • Type greffe ifv  patiënt, geassocieerde letsels en sportniveau: 
    • Hamstrings: Semitendinosus (± gracilis)
    • Patellapees
    • Quadricepspees

  • Extra-articulaire reconstructie (voornamelijk als bijkomnde augmentatie)
   • ALL-reconstrcutie (figuur 2)
    • Door middel van hamstring greffe
   • Monoloop
    • Gebruik van autologe ITB strip

Nabehandeling:

 • Krukgang op geleide van pijn week 0-2
 • Week 0-4 extensieposturen en flexie tot 90°, nadien progressieve mobilisatie
 • Volledige sportactiviteiten te hervatten na 9-12 maanden 

Voorste kruisband ruptuur

 

Figuur 1: Voorste kruisband reconstructie

 

Figuur 2: ALL-reconstructie
  Terug