Meniscusletsels

>
>
>
Info voor zorgverstrekkers > Knie > Meniscusletsels >

Anatomie: 

 • Het kniegewricht telt twee menisci. De buitenste (laterale) meniscus en de binnenste (mediale) meniscus. (figuur 1) 
 • Elke meniscus bestaat daarenboven uit een anterieure hoorn, corpus en posterieure hoorn. 
 • De meniscus functioneert als een schokdemper waarbij de krachten binnen het kniegewricht worden opgevangen en verdeeld. 
 • Daarenboven zorgt de meniscus voor een verhoogde congruentie van het gewricht waarbij de mediale zijde werkt als een pivot en de laterale zijde als het mobiele segment van de knie. 
 • Er zijn 3 zones van doorbloeding: Red-Red, Red-White en White-White. De eerste zone vormt voornamelijk de target voor meniscushechtingen gezien aldaar de doorbloeding en mogelijke genezing optimaal is. (Figuur 2)

Pathofysiologie:

 • Globaal zijn er 2 oorzaken voor meniscusletsels: traumatische en atraumatische / degeneratieve letsels. Bij deze laatset groep is er vaak geassocieerd  kraakbeenlijden. 
 • Type trauma: rotatietrauma (pivot), vanuit diepe flexie / hurken rechtkomen.
 • Atraumatische meniscusletsels zijn vaak het gevolg van verlies aan intrinsieke kwaliteit van de meniscus waarbij slechts beperkte trauma een scheur kunnen uitlokken.
 • Er bestaan verscheidene types meniscusletsels en in functie daarvan zijn er verschillende behandelingsmogelijkheden.

Anamnese: 

 • Pijn ter hoogte van het aangetaste compartiment
 • Posterieure kniepijn bij posterieure hoornscheuren
 • Pijn bij rotatie, diepe flexie, startpijn 
 • Gevoel van doorzakken, zwelling (hydrops)
 • Mobiliteitsbeperking (klik, blokkage, extensiedeficiet)

Klinisch onderzoek:  

 • Drukpijn gewrichtspleet aangedane compartiment
 • Testen: McMurray, Apply
 • Exo / endo
 • Mobiliteitsbeperking (flap, bucket handle)

Oppuntstelling

 • Initieel staande standaard röntgen opnames -Face, Profiel, Rosenberg en Axiaal- ter uitsluiten van beenderige letsels (acuut trauma) of reeds degeneratief kraakbeenlijden
 • Tweede fase MRI 
 • Weinig tot geen nut (artro-) CT en echografie

Behandeling: 

 • Conservatieve behandeling: 
  • Indicatie:
   • Stabiele meniscusscheur 
   • Degeneratieve meniscusscheur
  • Therapie: 
   • Patiënten-educatie (vermijden pivot, hurken, diepe flexie,...)
   • Nsaid, relatieve rust
   • Fysiotherapie (18 maal, 2-3 maal per week) met tonificatie van quadriceps en hamstrings en aërobe oefentherapie
   • Proefinfiltratie corticosteroïd

 • Heelkundige behandeling: 
  • Indicatie: 
   • Traumatische meniscusscheur, jonge patiënt (Red-Red zone)
   • Mobiliteitsbeperking
   • Instabiele scheur met mechanische hinder 
   • Falend conservatief beleid 
  • Type ingreep: 
   • Artroscopische meniscushechting:  (figuur 3)
    • RR-zone, verticale scheuren
    • Absolute voorkeur bij jonge patiënten 
    • Absolute voorkeur bij laterale meniscusscheuren 
    • Techniek: all-inside, outside-in of inside-out suturen 
   • Artroscopische partiële meniscectomie  (figuur 4)
    • = resectie van het instabiel gedeelte
    • Bij degeneratieve scheuren 
    • Onmogelijkheid / falen meniscussutuur

Nabehandeling:

 • Meniscectomie: onmiddellijke steunname en mobilisatie binnen de pijngrenzen 
 • Meniscushechting: Partiële steunname week 0-3 met flexie tot 90°, nadien progressief belasten en mobiliseren. 

Figuur 1: Anatomie

 

Figuur 2: Zones van doorbloeding

 

Figuur 3: Meniscushechting

 

Figuur 4: Partiële meniscectomie  Terug