Carpal tunnel syndroom

>
>
>
Info voor zorgverstrekkers > Hand > Carpal tunnel syndroom >

Wat?

 • Compressie nervus medianus bij zijn passage doorheen de carpale tunnel
 • Pathologisch synovium (synovitis) van de buigpezen is de meest frequente oorzaak van idiopathisch carpal tunnel syndroom (CTS)

Anatomie

 • de carpale tunnel is een nauw kanaal op de overgang tussen onderam en hand
 • het wordt gevormd door de handwortelbeentjes dorsaal en het ligamentum carpi transversum volair
  • de inhoud bestaat uit 9 buigpezen en 1 zenuw, nl. nervus medianus
 • nervus medianus is een gemengde zenuw: 
  • sensibele vezels naar digiti I, II, III en de ulnaire helft van digitus IV
  • motorische vezels naar de thenarspiertjes (behalve m. Adductor pollicis)  en de 2 radiale lumbricaalspiertjes.

Epidemiologie

 • meest frequente perifere zenuwcompressie
 • risicofactoren zijn o.a. vrouwelijk geslacht, obesitas, zwangerschap, hypothyroïdie, rheumatoïde arthritis

Pathofysiologie

 • precipitatie CTS door
  • blootstelling aan repetitieve bewegingen of vibraties 
  • bepaalde atletische activiteiten (tennis, fietsen, werpen, ea.)
 • compressie kan ook een veroorzaakt worden door
  • trauma 
  • ruimte-innemende processen (jicht ea.)

Klinische presentatie

 • Symptomen:
  • Voosheid en tintelingen in de radiale 3-1/2 vingers
  • Nachtelijke pijn en tintelingen
  • Verlies fijne motoriciteit
  • Krachtsverlies
 • Fysiek onderzoek:
  • inspectie: let op voor thenar atrofie (enkel bij gevorderd CTS)
  • verminderde duimrotatie/oppositie met normale flexie
  • Weber test: 2-punts discriminatie test
   • Bepalen van discriminatief vermogen van elke hemi-pulpa door impressie met 2-puntsdiscriminator 
   • 5mm  of minder is een normale sensibiliteit
  • Provocatieve tests: tests die symptomen doen toenemen
   • Palley test:
    • carpal tunnel compressie test
    • Hoogste sensitiviteit van alle tests
    • Uitoefenen van lokale druk over de carpale tunnel met de beide duimen en aanhouden gedurende 30 seconden
   • Tinel test:  
    • Percuteren van nervus medianus van distaal naar proximaal over de carpale tunnel
   • Phalen test:
    • Flexie beiden polsen – handruggen tegen mekaar – en aanhouden gedurende 60 seconden

Diagnostische uitwerking

 • Anamnese en  klinisch onderzoek zijn doorgaans zeer typisch.
 • Een electromyografie (EMG) wordt systematisch uitgevoerd ter objectivering en ter bepaling van de ernst van de zenuwaantasting (Canterbury staging).
 • Echografie en Rx carpus: geïndiceerd in specifieke indicaties (trauma, recidief carpal tunnel syndroom, atypisch klachtenpatroon, etc.)

Behandeling 

 • Non-operatief
  • Wie?
   Eerste lijnsbehandeling bij lage graad CTS
  • Vermijden uitlokkende (repititieve acitiviteiten), NSAIDs en nachtelijke rustspalk
  • Infiltratie met corticoïden (80% patiënten heeft transiënte verbetering)

 • Operatief
  • Wie?
   Gevorderd CTS of gefaald conservatief beleid
  • Wat?
   Chirurgische transsectie van het ligamentum carpi transversum waardoor de zenuwcompressie opgelost wordt.
  • Hoe?
   Open carpal tunnel release of endoscopische carpal tunnel release
   De gebruikte techniek is functie van de ervaring van de chirurg en specifieke patiëntgegevens (graad zenuwaantasting, voorgeschiedenis, medicatie, fracturen, ea.)

Complicaties

 • Meest voorkomend: wondproblemen en infectie 
 • Zeer zeldzaam: zenuwbeschadiging
 • recidief-ratio = 2-4%Flowchart

 
  Terug