Patella luxaties

>
>
>
Info voor patienten > Knie > Patella luxaties >

Anatomie:

 • De functie van het strekapparaat wordt bepaald door statische (beenderige-capsuloligamentaire) en dynamische stabilisatoren. 
 • De beenderige stabiliteit wordt bepaald door de vorm van de patella en de trochleaire groeve. 
 • De stabiliteit door de weke delen hangt af van de integriteit van het gewrichtskapsel, de spieren (quadriceps, patellapees, hamstrings en gastriocnemius), retinaculae en ligamenten, voornamelijk het mediaal patellofemoraal ligament (mpfl). 
 • Het mpfl is verantwoordelijk voor de stabiliteit in de eerste 30° flexie. Voorbij 30°wordt dit bepaald door de congruentie en de as van het patellofemoraal gewricht 
 • De as van het strekapparaat wordt bepaald door het centrum van de groeve van de trochlea en de aanhechting van de patellapees op de tuberositas (de zogenaamde TAGT meting). 
 • De rotatie van de femur (anteversie) en de as in het coronale vlak (valgus) spelen tevens een rol.

Pathofysiologie:

 • Patellaluxaties kunnen enerzijds atraumatisch zijn of traumatisch. Traumatische patellaluxaties komen voor na een axiaal trauma (thv de mediale zijde van de patella). 
 • Voorbeschikkende factoren: (figuur 2)
  • Verhoogde TAGT (en Q angle) (1)
  • Patella alta (2)
  • Trochleodysplasie (vlakke trochlea) (3)
  • Valgus alignement of rotatoire afwijkingen thv de femur (4)
 • Bij een patellaluxatie naar lateraal is er quasi steeds een ruptuur van het mpfl. 
 • Recidiverende patellaluxaties kunnen leiden tot kraakbeenlijden thv het patellofemorale gewricht en gepaard gaan met geassocieerde letsels agv het knietrauma (meniscusletsels, VKB rupturen, ….)

Anamnese: 

 • Acuut trauma (al of niet recidief) met verhaal van laterale positie patella. 
 • Wantrouwen in de knie, gevoel van doorzakken
 • Mogelijks geassocieerde anterieure kniepijn.

Klinisch onderzoek:  

 • Apprehensie + (= lateraalwaartse druk op de patella, te testen in verscheidene graden flexie).
 • Drukpijn thv mediale zijde van de patella of over het verloop van de mpfl.
 • PF compressie en grind test.

Oppuntstelling: 

 • Staande standaard röntgen opnames Face, Profiel, Axiaal . Ter nazicht anatomie (beenderige avulsie, patella alta, trochleodysplasie)
 • MRI of artro-CT met TAGT voor kraakbeenletsels
 • Zo nodig CT met bepaling van anteversie femur 
 • Weinig nut voor echografie

Behandeling: 

Conservatieve behandeling: 

 • Indicatie:
  • Eerste episode patellaluxatie 
 • Therapie: 
  • In geval van acute luxatie: Onmiddellijke repositie door de knie naar extensie te brengen
  • Punctie zo significante hydrops (hemartrose)
  • Initiële periode van rust met aanleggen van gips gedurende 1 week, nadien eventueel taping of stabiliserende brace. 
  • Nadien opstarten van Fysiotherapie (18 maal, 2-3 maal per week): nadruk op tonificatie van de vastus medialis, gangrevaldiatie en proprioceptie

Heelkundige behandeling: 

 • Indicatie: 
  • Recidief luxaties of geassocieerd instabiel intra-articulair letsel
 • Type ingreep: 
  • Mpfl-reconstrcutie  (figuur 3)
   • Quasi steeds noodzakelijk bij patellaluxatie 
   • Reconstructie met autologe gracilispeesgreffe ter hoogte van beenderige insiertie op femur en patella)
   • Cave open physen (loopen van greffe rondom adductor magnus) 

  • Tuberositas-osteotomie
   • Indien geassocieerde voorbeschikkende factoren:
    • Patella alta: distalisatie patella
    • Verhoogde TAGT: (antero-)medialisatie osteotomie. 

  • Varisatie-osteotomie
   • Bij significant valgus alignement, vnl op het niveau van de femur

  • Trochleoplastie
   • Is een reshaping van de trochlea naar een diepere groeve.
   • Voornamelijk op jonge leeftijd, maar wordt zelden uitgevoerd.

  • Derotatieosteotomie thv de femur
   • Bij significant verhoogde anteversie

Nabehandeling:

 • Mpfl: Onmiddellijke steunname en mobilisatie binnen de pijngrenzen 
 • Tuberositas-osteotomie : PWB 4 weken, nadien progressieve steunname  Terug