Schouderinklemming of impingement

>
>
>
Info voor patienten > Schouder > Schouderinklemming of impingement >
Pijn in je schouder kan het gevolg zijn van een inklemming. Pezen en een slijmbeurs onder het topje van de schouder hebben dan te weinig plaats om vlot heen en weer te bewegen. Zo'n inklemming is meestal het gevolg van een ontstoken gewrichtskapsel of pees. Bijna altijd raakt het probleem opgelost met rust, geneesmiddelen en kinesitherapie.Terug